Skredene i Jølster

Skredene i Jølster

Etter at det hadde gått flere skred sendte NVE to geologer og flere medarbeidere i felt for å bistå kommune og politi.

De kraftige regnbygene var svært lokale. Hendelsene skyldes mye regn på kort tid mellom kl. 15 og 22.

Ved Vassenden i Jølster ble det registrert 33 mm/time og 92 mm i løpet av ett døgn på stasjonen Botnen i Førde. Det antas at det kan ha kommet enda mer nedbør i fjellet i dette området, men her er det ingen målestasjoner.

På målestasjonen Kroken i Stryn ble det registrert 65 mm/3t mellom kl. 17 og 20, mens det ved Fossmark ble målt 54 mm/3t mellom kl. 16 og 19.

Den kraftige nedbøren utløste et stort antall hendelser. NVE har registrert 14 av dem.

Om sommeren er det ofte ustabile luftmasser over store deler av landet, og det er vanskelig å forutse akkurat hvor bygenedbøren vil treffe. Hvor alvorlige konsekvensene blir er avhengig av skadepotensialet der de kraftigste bygene treffer. Svært kraftige byger kan medføre enorme skader, som vi for eksempel så i juli 2017 i Utvik i Sogn og Fjordane og nå 30.07.2019 i Førde-Jølster, skriver varsom.no.

Les mer om utfordringene ved slike situasjoner her.

Når det ventes kraftig bygenedbør innenfor et område, varsles dette av MET og NVE i samarbeid i form av et varsel om kraftige regnbyger som vises på yr.nohalo.met.no, og varsom.no. Slike byger kan føre til lokale oversvømmelser, overvann i tettbygde områder, bekke- og elveløpsendringer, jord- og flomskred der regnbygene treffer.

Artikkel i Store Norske Leksikon om skybrudd.

X