Søker etter årsakene til jordskjelv

Et nytt jordskjelv på Helgelandskysten har aktualisert forskningen omkring årsaken til jordskjelv utenfor Midt-Norge.

«Jordskjelvaktiviteten i Nordland er høy etter norske standarder, ifølge Norges geologiske undersøkelse (NGU). NGU jobber med flere teorier om hvorfor kystrekningen mellom Helgeland og Steigen er så utsatt,» skriver nrk.no.
Torsdag ble kysten av Helgeland på nytt rammet av et jordskjelv som lokalbefolkningen kunne føle tydelig.(Stryke 3.0 i Meløy)
En av hypotesene er at bevegelsene skyldes erosjon og avlastning gjennom flere istider.
NGU, NORSAR, NORUT, Oljedirektoratet, Statens kartverk og universitetene i Bergen og Luleå har siden 2013 forsket på aktiviteten i jordskorpa utenfor Helgeland. Forskningen (NEONOR2) er finansiert av 10 oljeselskap samt Norges forskningsråd.
Det største jordskjelvet i Norge opp gjennom historisk tid skjedde i følge Odleiv Olesen, leder i sokkelgeofysikk ved Norges geologiske undersøkelse,  i Rana i 1819. Skjelvet hadde sannsynligvis en styrke på 5.8 på Richters skala. Resultatet var blant annet flere skred.
– Et skjelv med styrke 5.8 har ca. 10.000 ganger mer energi enn et skjelv med styrke 3.0, og styrke 6.0 tilsvarer energien i en Hiroshimabombe, opplyser Olesen.
De ødeleggende skjelvene i Italia i de siste årene har – til sammenligning – hatt en styrke på 5.9 til 6.3.
Med referanse til rettssakene i Italia etter forrige katastrofale jordskjelv, ville det vært interessant å se hvem som ville fåttt skylden for at samfunnet ikke ble gjort oppmerksom på denne faren, dersom 1819-skjelvet hadde skjedd i Rana-området i dag.
Forskningsprosjektet NEONOR2 avsluttes om et drøyt år. Da vil vi forhåpentligvis bli klokere på hvorfor Helgelandskysten er mer jordskjelvutsatt enn andre deler av Norge.

NORSAR og UiB etablerer flere seismiske stasjoner, mens Kartverket beregner bevegelser i berggrunnen fra sitt nett av permanente GPS-stasjoner. Radarmålinger fra satellitt blir analysert av NGU og NORUT for å kartlegge ørsmå bevegelser i berggrunnen. Universitetet i Luleå måler bergspenninger i borhull. NGU vil utføre modellberegninger av observajonene for å finne fram til mekanismene bak den pågående deformasjonene. I tilllegg til data om bergspenninger vil også varmestrøm og bevegelser i berggrunnen inngå i beregningene. Bevegelse i berggrunnen vil blant annet medføre at reservoarene sprekker opp, og gass og olje lekker ut. Dette må oljeselskapene ta hensyn til når de driver leting i området.
Kilde: ngu.no

 

X