Tanken er god Lyngsalpene ligger litt utenfor folkeskikken definert ved E6 i retning Nordkapp. Like fullt har noen tatt seg bryet med å opplyse allmennheten om den lokale geologien. Foto: Halfdan Carstens

Tanken er god

Den finske motorsykkelkjøreren vandrer først nysgjerrig fram og tilbake, men mister raskt interessen og går tilbake til kameratene sine.

På fergeleiet på Lyngseidet i Nord-Troms, et sted der turistene ofte har godt med tid mens de tålmodig venter på neste avgang til Olderdalen (ca. hver time), har noen ildsjeler – med geologisk kunnskap som ballast – tatt seg bryet med å sette opp et litt uvanlig geologisk kart.

Pent er det også, med sine «fifty shades of grey», der de finslipte «gråsteinene» i kartet representerer geologiske enheter i Lyngsalpene.

I den lange steinveggen ved siden av finner vi stein med nummer og navn (for eksempel «5 Konglomerat» og «19 Lyngengabbro»). Så for de vitebegjærlige er det da bare å gå tilbake til kartet og finne ut hvor den utvalgte steinen hører hjemme i det geologiske puslespillet som Lyngsalpan representerer.

Lyngengabbroen dominerer på Lyngshalvøya og skal være det største ofiolittfragmentet i de skandinaviske kaledonidene. Kilde: Landet blir til, 2006. Foto: Halfdan Carstens

Vi har sett lignende geologiske kart før. På NGU i Trondheim henger for eksempel et som dekker hele Norge, og der de forskjellige hovedenhetene representeres av bergarter som er typiske for disse enhetene.

Poenget er å vise hvordan steinene i disse ser ut på nært hold. Men akk, på Lyngseidet var det ikke så enkelt. Det finnes nemlig ingen tabell som binder muren og kartet sammen. Og mens steinen i muren er forvitret og knudrete, er steinene i kartet polert og glatt. Da blir det ikke lett for menigmenn – heller ikke de fleste geologer vil jeg tro – å få «terrenget» til å passe med kartet (altså finne ut hvor steinene hører hjemme i landskapet).

Det er ikke lett å formidle geologisk kunnskap til allmenheten. På Lyngseidet har tanken så visst vært god, men det har dessverre sviktet i fullføringen. Så her er det en liten jobb å gjøre for geologene ved Universitetet i Tromsø. Det er bare en times reise med bil unna. Bonusen er en 15 min fergetur med kaffe og svele.

GOD HELG!

Karakteristisk konglomerat med bl.a. grønnstein, marmor og kvartsitt. Foto: Halfdan Carstens

X