Trer av som Petoro-sjef Foto: Petoro

Trer av som Petoro-sjef

Grethe Moen går av som administrerende direktør etter åtte år i stillingen.

Petoro AS melder 12. august at administrerende direktør Grethe Moen går av etter nesten åtte år i stillingen.

– På vegne av styret vil jeg takke Grethe for innsatsen gjennom 10 år, hvorav snart åtte som administrerende direktør. Selskapet har levert gode resultater i hele hennes periode som har vært preget av store utfordringer og betydelige omstillinger, sier styreleder Gunn Wærsted.

– Hun har vært en pådriver for en kontinuerlig utvikling av industrien, ikke minst har hun vært opptatt av de mulighetene ny teknologi og digitalisering gir. Under hennes ledelse har organisasjonen fått gjennomslag i mange viktige saker og hatt en tydelig profil i bransjen, fortsetter styrelederen.

Petoro har nå startet arbeidet med å finne hennes etterfølger. Moen blir sittende som administrerende direktør til arvtakeren er på plass, og vil deretter bruke sin kompetanse i andre roller.

Den norske stat har andeler i en rekke olje- og gassfelt, rørledninger og landanlegg tilknyttet norsk kontinentalsokkel gjennom Statens direkte økonomiske engasjement (SDØE). Disse andelene ivaretas av Petoro AS.

Selskapets viktigste oppgave er å skape størst mulig verdi og oppnå høyest mulig inntekt til staten fra SDØE. Kontantstrømmen fra SDØE blir i sin helhet overført til Statens pensjonsfond utland (Oljefondet).

X