Undersøker rasfare i TelemarkNGU vil undersøke rasfaren ved Spådomsnuten (oppe til venstre). Illustrasjon: Norge i bilder

Undersøker rasfare i Telemark

Norges geologiske undersøkelse skal utføre kartlegging ved Spådomsnuten i Flatdal i Telemark med helikopter og drone. Årlige målinger kan bli aktuelt.

19. – 23. juni i år skal skredgeologene ved Norges geologiske undersøkelse (NGU) gjøre undersøkelser ved Spådomsnuten ved Flatsjå i Flatdal. Målet er å vurdere faren for ras, skriver Vest-Telemark Blad.
– I Seljord har det vært kjent på folkemunne at Spådomsnuten før eller senere kommer til å rase ned i vannet og lage en flodbølge. Hva omfanget av en slik katastrofe vil bli er vanskelig å vurdere, sier fylkesgeolog Sven Dahlgren til avisa.
Dahlgren sier videre at ingen sikre målinger er gjort så langt, men at fjellpartiet ikke ser helt stabilt ut.
NGU ønsker å benytte helikopter og drone til kartleggingen. Det kan også bli aktuelt å gjøre årlige målinger.

X