Venter kjempeskred

Venter kjempeskred

Studier som NVE har utført viser at 29 millioner kubikkmeter med fjell kan løsne og rase ned mot bebyggelsen under fjellet Gámanjunni i Kåfjord.

I samme kommune overvåkes fjellet Nordnes. Steinmassene som ventes fra Gámanjunni er tre ganger så store.
– Gámanjunni ble sluppet som et høyrisikoprosjekt høsten 2016. Siden da har vi fulgt opp med ny instrumentering, sier geolog Gudrun Dreiås Majala i NVE til NRK.
Steinmassene fra Gámanjunni vil kunne rase ned i dalen, i et område som i dag er bebodd. 20 boliger står i fare dersom et skred skulle gå. Beboerne vil kun få et par timer på seg til å evakuere om fjellet begynner å sige.
En flom som følge av oppdemning av elva vil skade 10–15 hus i dalen, i tillegg til bygninger som blir knust av raset.
Les hele saken på nrk.no

X