Veslemannen fylles

Veslemannen fylles

Større slanger legges nå ut for å kunne pumpe enda mer vann ned i fjellsprekkene ved Veslemannen i Romsdalen.

– Håpet er at et ras kan utløses, slik at man er ferdig med rasproblematikken fra Veslemannen en gang for alle. Sjansen for at det nå kan utløses skred, er større og større, sier ordfører Lars Olav Hustad til rbnett.no
For en liten stund tilbake møttes representanter for NVE, politiet, kommunen og grunneierne på Lyngheim for å drøfte hva som skal skje videre med risikoen for fjellskred fra Veslemannen.
– Det legges opp til å pumpe vann ned i fjellet fra et vatn i nærheten av Veslemannen. Tidligere var meningen å pumpe vannet opp i tanker og slippe vannet derfra ned i fjellet. Nå har man kommet til at det legges ut slanger med større diameter slik at det kan pumpes mer vann ned i fjellet. Planen er at dette skal utløse et fjellskred fra Veslemannen. Håpet er at rasproblematikken er løst en gang for alle, sier ordfører Hustad.

X