Vil tillate bygging i skredutsatte strøkNordnesfjellet i Lyngen kommune i Troms har høy risiko for skred. Foto Steffen Bergh

Vil tillate bygging i skredutsatte strøk

NVE mener det er urimelig at det ikke er tillatt å benytte eiendommer i skredutsatte områder.

– Det er urimelig at det ikke er tillatt å benytte eiendommer som ligger i skredutsatte områder, på samme måte som i flodbølgeområder, sier vassdrags- og energidirektør i NVE, Per Sanderud til nrk.no.
Sanderud deltar på  Nasjonal fjellskredkonferanse som avholdes i disse dager i Tromsø.
Kommunene i landet opplever at det er vanskelig å utnytte eiendommer i skredutsatte områder.
NVE mener at regelverket kan tilpasses kommunene bedre, forutsatt at sikkerheten for menneskeliv er ivaretatt. De har nå bedt Direktoratet for byggkvalitet om å vurdere å endre regelverket.
Lyngen i Troms er én av flere svært skredutsatte kommuner i landet. Nordnesfjellet ved Lyngenfjorden er ett av fjellpartiene som overvåkes kontinuerlig.
Sanderud påpekte under konferansen at det er viktig at alle etater må følge opp ansvaret som ligger i det nasjonale planverket, ikke minst på lokalt plan.
– Det hjelper lite å ha god overvåkning, dersom ikke en kommune har kriseplan for eventuell evakuering.
Les mer på nrk.no

Newer Post
Older Post
X