Vinterkonferansen 2021 Postersesjon under Vinterkonferansen 2020 ved Universitetet i Oslo. Foto: Ronny Setså

Vinterkonferansen 2021

Neste års vinterkonferanse arrangeres ved NTNU i Trondheim 5. – 8. januar. NGF oppfordrer sine medlemmer til innspill i planleggingen.

Programkomiteen for Vinterkonferansen 2021 er nå på plass. Møtet arrangeres på NTNU 6.-8. januar, og inntil videre legges det opp til at alle kan delta ved fysisk oppmøte. Mulighetene for en kombinert fysisk/digital konferanse må likevel holdes åpen inntil vi ser hvordan situasjonen med Covid-19 utvikler seg i løpet av sommeren og utover høsten.

Programkomiteen er i gang med planlegging av møtet. Det er viktig at konferansen avspeiler bredden i hele det norske geomiljøet – ikke minst det som foregår av interessant forskning i samarbeid med internasjonale miljøer.

Alle medlemmer oppfordres derfor til å komme med innspill til konferansen.

Komiteen har disse medlemmene: Christine Fichler (NTNU), Beate L.S. Olsen (Equinor), Johannes Jakob (NGU), Thorbjørn Kaland (HVL), Vegard Vetti (Stibyggjaren AS), Guri Venvik (NGU), Hans Arne Nakrem (NHM/UiO), Torbjørn Dahlgren (Equinor), Anette Högström (UiT), Ivar Berthling (NFR) og Ann Mari Husås (NGF).

Følg med på vår hjemmeside: www.geologi.no.

Gode ideer kan sendes til ngf@geologi.no.

ANN MARI HUSÅS

Generalsekretær

X