Viser skredets påvirkning på landskapetIllustrasjon: Kartverket

Viser skredets påvirkning på landskapet

Kartverket har publisert et kart som viser hvordan massene har flyttet seg som følge av kvikkleireskredet i Gjerdrum.

Kartverket har publisert et kart som viser hvordan massene har flyttet seg som følge av kvikkleireskredet i Gjerdrum.

Det nye endringskartet fra Kartverket viser hvordan massene har flyttet seg relativt til det opprinnelige terrenget. Kartet er laget basert på ferske laserdata hentet inn av Terratec på vegne av Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE).

Kvikkleireskredet i Gjerdrum inntraff ca. 04.00 på morgenen 30. desember i fjor. Det hadde en maksimal lengde og bredde på henholdsvis 670 og 230 meter, og Norges Geotekniske Institutt (NGI) har beregnet at volumet av de forflyttede massene var ca. 800 000 m3.

-Ny terrengmodell og flybilder er nyttig for vurderinger knyttet til skredkanten og som grunnlag for vurderinger av hva som kan gjøres i området, sier seksjonssjef Hallvard Berg i NVE i en pressemelding på Kartverkets nettsider.

Kartverket opplyser videre om at løsningen i løpet av de neste dagene vil bli utvidet til å inkludere tredimensjonal visning. Terrengdata tilbake til 2007 skal også legges inn, og dette kan bidra til å spore endringer i terrenget over tid.

Se kartet her

Les flere saker om kvikkleirehendelsen her

X