Anbefaler kjempeinvestering i Stad

Anbefaler kjempeinvestering i Stad

Sjøsikkerhet og bedre forutsigbarhet for skipsfartene framheves i plangrunnlaget for Nasjonal Transportplan 2018-2029 når Stad skipstunnel tilgodesees med 2,3 milliarder kroner, skriver tu.no.
Kystverket og prosjektgruppen er svært fornøyd med at tunnelen blir prioritert.
I februar skrev Kystverket kontrakt med Norconsult og Dr.techn. Olav Olsen AS for utarbeiding av teknisk forprosjekt. Arbeidet er allerede i gang.
‒ Med solide konsulenter er det tekniske forprosjektet i gode hender. Det skal være så godt gjennomarbeidet at en ekstern kvalitetssikring, KS2, skal kunne gjennomføres. Det tekniske forprosjektet gir et viktig grunnlag for mulig realisering av prosjektet, sier Kystverkets prosjektleder for Stad skipstunnel, Terje Andreassen til etatens nettsider.
Teknisk forprosjekt skal leveres til Kystverket i oktober 2016 og inngå som en del av det totale forprosjektet som skal overleveres Samferdselsdepartementet våren 2017.
Les hele saken hos tu.no

Newer Post
Older Post
X