Besøk en tunnel i høstferien! Foto: Morten Reiten

Besøk en tunnel i høstferien! 

Norsk vegmuseum, på Hunderfossen i Lillehammer, har det som trolig er verdens eneste tunnel sprengt ut til utstillingsformål, og tunnelen ved Norsk fjellsprengningsmuseum er en populær og spektakulær attraksjon. 

I den 240 meter lange U-formede tunnelen kan du følge fjellsprengningshistorien fra 1700-tallet og frem til i dag. I dunkel belysning med rått fjell på alle kanter kan du oppleve utstyr og maskiner knyttet til gruvedrift, jernbane-, vei- og kraftutbygging. Utstillingen ledsages av et 50-talls store fotografier trykt på metallplater som er montert rett på fjellveggen. 

Inne i tunnelen er det jevn temperatur på ca 10-15 grader året rundt, med andre ord – høstferietemperatur (Åpningstider høstferien, klikk her) 

TBM er en del av utstillingen. Foto: Njål Hagen

218 tonn – Norges største 

HMS-tips fra leverandøren. Foto: Njål Hagen

Fjellsprengningsmuseet åpnet i 2004, og består av flere ulike utstillinger. På den åpne plassen oppe ved fjellet finnes både anleggslokomotiv og flere maskiner av imponerende størrelser, inkludert O&K-maskinen, en framlaster på 218 tonn som er regnet for å være Norges største landbaserte museumsgjenstand. 

Ved inngangen til fjellet kommer du inn i en 1950-talls anleggsrigg med smie, verksted, kompressorhus og snøoverbygg. Dette er typisk for den store vannkraftutbyggingen i Norge på 1950- og 60-tallet. Fra snøoverbygget ledes du inn i fjellet, til den 240 meter lange museumstunnelen.  

Tunnelen ved Norsk fjellsprengningsmuseum ble i 2018 kåret til den mest innovative bruken av undergrunnsrom ved den prestisjetunge bransjekonferansen ITA i Kina.  

Sommeren 2022 åpner byggetrinn to for museet. Det vil by på to etasjer med utstillinger og kunnskap i den autentiske brakkeriggen på området. 

Museet er et samarbeid mellom sentrale aktører i norsk anleggs- og fjellsprengningsbransje og Norsk vegmuseum. Museet har sin egen venneforening. 

 

X