Skipstunnelen blir bygdTunnelen er planlagt gjennom den smaleste delen av Stadlandet, men får likevel en lengde på 1,7 km. Tunnelen skal være 12 meter dyp og 36 meter bred, mens takhøyden over havet er 37 meter. Da blir det også plass til hurtigruten.

Skipstunnelen blir bygd

Nå er det helt sikkert. Det blir ny skipstunnel innenfor Stad. Regjeringen har den med i kommende seksårsperiode av Nasjonal transportplan.

– Stad skipstunnel blir endelig bygget, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen i forbindelse med lanseringen av Nasjonal transportplan 2018-2029.
Tunnelen ligger inne med finansiering allerede i første seksårsperiode av Nasjonal transportplan 2018-2029. Den er beregnet å koste om lag 2,7 milliarder kroner og vil ventelig ta 3-4 år å ferdigstille.
Se videoen.
Det er gjennomført Konseptvalgutredning (KVU) og ekstern kvalitetssikring av 2 alternativ: liten og stor tunnel. Prosjektet er planlagt med utgangspunkt i stor tunnel. Tunnelen blir 1700 meter lang, 50 meter fra bunn til tunneltak og 36 meter bred. Tunnelen er planlagt utbygd gjennom Stad-halvøya, mellom innerst i Moldefjorden og Kjødepollen i Vanylvsfjorden, sør i Selje kommune.
Havområdet utenfor Stad byr på store utfordringer for skipsfarten. En kombinasjon av havstrømmer og undersjøisk topografi skaper spesielt komplekse bølgeforhold som er vanskelige å spå. Svært høge bølger kan skape kritiske situasjoner for fartøy som passerer Stad. De vanskelige vær- og seglingsforholdene fører til at fartøy ofte bruker flere gonger så lang tid forbi Stad som ved normale værforhold. I de verste tilfellene må fartøy vente med å passere Stad, heter det i en pressemelding fra regjeringen.
Slik blir skipstunnelen.
Arbeidet går fremover.

X