Sørbråten skrotesTerrassen ved minnestedet på Sørbråten. Illustrasjonen antyder at berggrunen består av flott granitt (rapakivigranitt). Det er ikke riktig. Den stedlige bergarten er sedimentær og er oppsprukket pga. frostforvitring. Montasje: Statsbygg

Sørbråten skrotes

AUF foreslår nytt minnested. Det bør være spikeren i kista for "trollhugget i berget" på Sørbråten.

«AUF og den nasjonale støttegruppen etter 22. juli-hendelsene foreslår å legge det nasjonale minnesmerket på Utøyakaia. – Vi gjør dette for å unngå en opprivende og uverdig rettssak, sier AUF-leder Mani Hussaini,» skriver nrk.no.
Sammen med Lisbeth Røyneland, leder i den nasjonale støttegruppen etter 22. juli-hendelsene, presenterte Hussaini tirsdag et nytt forslag om et nasjonalt minnesmerke på Utøyakaia.
«Det er så sterke følelser rundt Sørbråten. Flere av naboene var heltene som hjalp oss 22. juli. Vi mener at vi ikke kan ha et minnesmerke som er så splittende og en opprørende rettssak. Dette kan være en mulig løsning,» sier Hussaini til NRK.
Fra et geologiske ståsted får vi, hvis AUF får viljen sin, dermed ikke svar på hvor godt ellelr dårlig (!) Sørbråten egner seg for dette minnesmerket. Dette er nærmere omtalt i artikkelen «Stridens odde» (GEO 04/2016).
Les også «Fjellet vil smuldre opp» og «NGU skygger banen» (GEO 05/2016).

X