2 forskjellige verdenerJens Skei har bred innsikt i problematikken rundt deponering av gruveavfall etter å ha jobbet med dette fagfeltet i mange år. Nå opplever han at journalister publiserer fullstendig feilaktig informasjon og er bekymret for hvordan dette vil bli misbrukt av de som er motstandere av deponiet i Førdefjorden. Foto: Privat

2 forskjellige verdener

Aftenpostens bilder fra Førdefjorden er kun egnet til å villede lesere som ikke har forutsetninger for å gjøre egne vurderinger.

– Vi kjenner alle til det store biologiske mangfoldet i de øverste vannmassene, og fotografen har gjort en flott jobb. Problemet er at han neppe har vært dypere enn 25-30 meter, og at bildene derfor ikke har noen verdens ting med livet på bunnen av fjorden å gjøre, 300 meter under overflaten.

Fra Ole Mathismoens sin blogg: «Oles klode». Bildene han viser er ikke representative for livet på bunnen der sjødeponiet skal ligge. Men han gjør inntrykk av det motsatte. På denne måten kompromitterer han også fotografen (Erling Svensen).

Fra Ole Mathismoens sin blogg: «Oles klode». Bildene han viser er ikke representative for livet på bunnen der sjødeponiet skal ligge. Men han gjør inntrykk av det motsatte. På denne måten kompromitterer han også fotografen (Erling Svensen).

Jens Skei, daglig leder i Skei Mining Consultant og en lang karriere som marin geokjemiker i NIVA å vise til, er opprørt. Han viser til oppslaget i Aftenposten 29. mai der avisen sprer direkte gal informasjon om sjødeponiet og de angivelige konsekvensene det vil ha for det marine livet i Førdefjorden (geo365.no; «Helt galt om sjødeponi»).
– Nordic Mining skal deponere overskuddsmasser fra den planlagte gruven i Engebøfjellet på dyp mellom 200 og 300 meter, og så dypt har ikke fotografen kunnet dykke. Det har imidlertid blitt tatt videoer langs den dype fjordbunnen der massene skal lagres, og de viser et helt annet dyreliv enn det Aftenposten prøver å lure leserne til å tro, sier Skei.
– Det er rett og slett absurd å vise bilder fra de øverste meterne innved land og ta de til inntekt for en helt annen habitat langt nede i fjorddypet, påpeker eksperten.
Han legger til at hvis det var slik at utslippet vil ødelegge habitatet for de organismene som er avbildet i Aftenposten, ville neppe noen gå inn for sjødeponi.

Fjordbunnen på 300 meters dyp er langt fra så fargerik som Ole Mathismoen i Aftenposten prøver å lure leserne til å tro. Dette bildet er fra en video der deponiet vil bli lagt. Foto: Nordic Rutile AS via Vimeo

Fjordbunnen på 300 meters dyp er langt fra så fargerik som Ole Mathismoen i Aftenposten prøver å lure leserne til å tro. Dette bildet er fra en video der deponiet vil bli lagt.
Foto: Nordic Rutile AS via Vimeo

Bekymringene om at finpartikler skal spre seg til de grunneste vannmassene deler han ikke.
– Modellene som er benyttet for spredning av partikler i vannmassene baserer seg på kjente fysiske naturlover, og de viser at de øverste 100 meterne i det hele tatt ikke vil bli negativt påvirket.
– Vi snakker med andre ord om to vidt forskjellige verdener, men Aftenposten har dessverre gitt inntrykk av at vi har et like fargerikt biologisk mangfold i dypet som i de grunne bunnområdene, sier Jens Skei.

Aftenposten oppslag om det biologiske mangfoldet i Førdefjorden var på 2 hele sider. Men påstanden om at de var relevante for det planlagte sjødeponiet er fullstendig gal.

Aftenposten oppslag om det biologiske mangfoldet i Førdefjorden var på 2 hele sider. Men påstanden om at de var relevante for det planlagte sjødeponiet er fullstendig gal.

Videoprofiler i Førdefjorden. Bildene under er fra T1.

X