Direkte galt om sjødeponiAftenpostens oppslag søndag 27. mai går over to sider og viser det fantastiske dyrelivet vi finner i norske fjorder. Men det har ingenting med deponeringen av avgangsmasser på flere hundre meters dyp i Førdefjorden å gjøre. Journalisten og miljøaktivisten Ole Mathismoen har i ettertid innrømmet at han har store hull i sin naturkunnskap. Like fullt brukes bildene aktivt i kampen mot gruvedrift i Engebøfjellet.

Direkte galt om sjødeponi

Det er forstemmende at landets antatt mest seriøse avis gir fritt spillerom til journalister med en ensidig agenda mot norsk gruveindustri.

Aftenposten søndag 29. mai: «La deg blende av skjønnheten, for snart er alt borte».
Over 2 fulle sider demonstrerer avisen – som tidligere gjorde et nummer ut av at den ga «bakgrunn for egne meninger» – hvor ille det går når regjeringen har tillatt «dumping av fint gruvestøv, kjemikalier og tungmetaller» i Førdefjorden.
Vi får også høre at «dyrelivet er spektakulært, det er på øverste hylle av hva vi har i Norge, helt i verdensklasse».
Med slik fargebilder som bakteppe er vi selvsagt imot at gruveindustrien skal få lov til å kvitte seg med avfallet i de norske fjordene. For det er vel ingen som ønsker å ødelegge denne unike undersjøiske naturen?
Men er det så enkelt som Aftenpostens miljøaktivist fremstiller det? Er Aftenpostens fremstilling noe i nærheten av å være korrekt?
Svaret er at Aftenposten har gjort usedvanlig dårlig research før denne artikkelen ble trykket. La oss ta noen få punkter:
1. Bildene i reportasjen (« havbunnen og fjellskråningen under vann på nedsiden av Engebøfjellet») må være tatt mye grunnere enn de 300 meterne sjødeponiet skal ligge på. En video på tvers av fjorden demonstrerer til fulle at livet så dypt nede langt fra er så spektakulært som rett under overflaten (dykkeren har neppe vært nede på 300 meters dyp). Bildene Aftenposten viser er derfor ikke representative for livet der deponiet skal ligge.
2. Avgangsmassene er mineraler som ikke tas opp i næringskjeden, og tilsetningsstoffene i gruveavfallet er lett nedbrytbare i naturen. De gir således ingen skadevirkninger på levende organismer. Aftenpostens påstand er gal.
3. Det er ingen tungmetaller eller radioaktive elementer i gruveavfallet fra denne gruven. Aftenpostens påstand er gal.
4. Det planlagte sjødeponiet i Førdefjorden vil kun dekke opp mot fem prosent av bunnarealet den dagen deponeringen opphører. Det er derfor helt galt av Aftenposten å fremstille det som om hele fjorden blir dekket til.
5. Etter at avfallsdeponeringen er avsluttet, viser forskning og erfaring fra andre deponier at ny havbunn blir dannet og livet vil komme tilbake etter få år. Det er rett og slett galt at livet forsvinner for alltid.
6. Førdefjorden er ikke unik i norsk natur. Det er ingen som har lagt frem opplysninger som viser at plante- og dyrelivet er mer spektakulært her enn i andre norske fjorder.

711x474 Fordefjorden_Nordic Rutile

Livet på bunnen av Førdefjorden er betydelig mindre spektakulært enn det Aftenposten antyder gjennom bruk av bilder tatt på noen titalls meters dyp. Dette bildet er tatt fra en video som går på tvers av fjorden på 300 meters dyp (https://vimeo.com/108095785) og viser hva som går tapt i den tiden deponeringen pågår.

Det blir derfor fullstendig galt å fremstille det som om «skjønnheten snart er borte». Det riktige ville være å si at en svært liten del av den dypeste delen av Førdefjorden i en periode vil bli dekket av avgangsmasser, at alt liv vil komme tilbake kort tid etter at deponeringen tar slutt, og at fjorden ikke vil få permanente skader.
Gruveindustrien får mye pepper. Kanskje burde miljøvernaktivistene legge mer kraft i å forstå oppdrettsnæringen. Den dekker betydelig større arealer enn gruveavfall gjør, og det er viktig å få avklart hvor store skader den påfører naturen generelt og villaksen spesielt.

Newer Post
Older Post
X