Å lyve med statistikk

Å lyve med statistikk

NGU og Direktoratet for mineralforvaltning gir et ufullsendig bilde av norsk mineralnæring gjennom publikasjonen Mineralressurser i Norge 2013.

Rapporten Mineralressurser i Norge 2013 i regi av NGU og Direktoratet for mineralforvaltning ble publisert på forsommeren. Her er det mye god statistikk.

Vi savner likevel en differensiering mellom råstoffproduksjon og bearbeiding. Statistikken lyver ikke når det gjelder tonnasje produsert, men den gir ikke en fullstendig forståelse med hensyn på hvor verdiene produseres. Det kan som kjent være betydelig verdiskaping i å utvikle og produsere nisjeprodukter fremfor å selge råstoffene uten bearbeiding.

Blokksteinsprodusentene produserer bare blokkstein. All saging og polering skjer i utlandet. Vi sitter kun igjen med råstoffverdiene. Pukkbransjen selger derimot i de fleste tilfellene et ferdig oppknust produkt som kan anvendes direkte. Hustadmarmor i Elnesvågen er et eksempel på en bedrift som har tatt verdiskapingen på alvor. I stedet for å selge kalkstein til utlandet, har Steinsvik-familien utviklet en bedrift som gir betydelig verdiskaping og en mengde arbeidsplasser i distriktet.

Mange andre eksempler kunne vært nevnt, men her er poenget kun å påpeke at statistikken bør legges om slik at denne kunnskapen om verdiskaping kommer frem. Det kan gjøres med et enkelt grep.

Det er store verdier å hente ved å bearbeide råstoffene. Foto: Halfdan Carstens

Det er store verdier å hente ved å bearbeide råstoffene.
Foto: Halfdan Carstens

X