Søker material av nasjonal betydning Alta kobberverk i Finnmark. Foto hentet fra Arkivverket, Statsarkivet i Tromsø, fotograf ukjent.

Søker material av nasjonal betydning

Arkivverket har laget en liste med nær 1 000 norske bedrifter som kan sitte på verdifullt materiale som bør bevares for ettertiden. Flere olje- og bergverksselskaper står på listen.

– Vi anser aktørene på listen å være av nasjonal betydning, med arkiver som bør undersøkes og eventuelt bevares for ettertiden. Dette er et helt nødvendig grep for å redde historiske data i privat sektor, sier riksarkivar Inga Bolstad i en pressemelding.

Arkivverket lanserte denne uken en liste over nesten 1 000 norske bedrifter, organisasjoner og institusjoner som alle har betydning for utviklingen av Norge. Listen er en del av Arkivverkets nye bevaringsplan. Planen beskriver hvilke typer privatarkiv de vil ta ansvar for, og utvelgelseskriterier.

Av geofaglig relevans er først og fremst samfunnsområdene olje og gass og bergindustri.

Under fanen Olje og gass har Arkivverket listet opp 14 prioriterte aktører som de ønsker å komme i kontakt med. Eksempler er Equinor, bransjeforeningen Norsk olje og gass, Aker BP, Lundin Energy Norway, Aibel og PGS.

Arkivverket har det nasjonale ansvaret for bevaring av arkivdokumentasjonen fra norsk olje- og gasshistorie. De skal spesielt bevare mer digital skapt dokumentasjon fra de siste 20 – 30 årene, og det vil i tillegg være et mål å sikre og bevare dokumentasjon fra leverandørbedrifter, samt dokumentasjon av virksomheten i Nordområdene.

Arkivverket skriver at bergindustrien utgjør en av primærnæringene i Norge med lange tradisjoner og sterk identitet. Godt spredt utover landet, har den gitt grunnlag for etablering av flere lokalsamfunn.

Eksempler på prioriterte aktører Arkivverket vil komme i kontakt med, er bransjeorganisasjonen Norsk Bergindustri, Norsk Stein, Franzefoss Minerals, Norcem og The QUARTZ Corp.

Arkivverket påpeker at det allerede finnes et etablert arkiv for bransjen – Norsk bergindustriarkiv.

Norsk bergindustriarkiv ble etablert i fjor vår. Visjonen er å sikre sentrale data fra bergindustrien for fremtiden til nytte for forskning, kulturformidling og næringen selv.

LES OGSÅ: Samler kunnskapen i én portal

I følge Arkivverket har Norsk bergindustriarkiv nasjonalt ansvar for bevaring av arkivdokumentasjon frå bransjen, og innhenting og mottak av arkiv fra bergindustrien vil bli avklart med Norsk bergindustriarkiv.

Les hele bevaringsplanen her (pdf)

X