Sikrer bergindustridata for fremtiden Ingvild Nøstberg og Torkel Thime. Her fra åpningen av Norsk bergindustriarkiv i Lundhs AS’ lokaler i Larvik. Foto: Ronny Setså

Sikrer bergindustridata for fremtiden

Et nytt initiativ skal samle og sikre dokumentasjon fra norsk bergindustri for fremtiden til nytte for forskere, samfunnet og bedriftene selv.

– Visjonen for arkivet er å sikre de mest sentrale dataene fra bergindustrien for fremtiden til uvurderlig nytte for både forskning, kulturformidling og næringen selv.

Det sa Ingrid Nøstberg, arkivar ved Vestfoldmuseene og nå leder for Norsk bergindustriarkiv som offisielt ble åpnet denne uken i Larvik.

Arkivet skal tilby sikker bevaring av dokumentasjon for mineralbedrifter, interesseorganisasjoner og privatpersoner med tilknytning til næringen.

Norsk bergindustriarkiv har ikke én sentral beliggenhet, men vil koordineres blant landets nåværende arkivinstitusjoner. Det sikrer at data som lagres kan ligge så geografisk nært de relevante mineralbedriftene som mulig.

Avdukingen av det nye arkivet foregikk gjennom en presentasjon av arkivets nye nettside. På nettsiden skal interesserte personer enkelt kunne finne frem til alle tilgjengelige dokumenter gitt av mineralbedriftene. Foreløpig er det kun historiske, tidligere bevarte data som er på plass.

– I løpet av høsten skal vi systematisk besøke norske bergverksselskaper og gjøre avtaler med dem for avlevering av data til arkivene. Dette blir et spleiselag der bedriftene selv betaler for ordning, systematisering og tilgjengeliggjøring, mens arkivinstitusjonene står for tilgjengelig infrastruktur, forklarer Nøstberg.

For bergindustrien vil arkivet kunne bidra til å sikre god kontroll og enkel tilgang til egne arkiver med reduserte lagringskostnader og robust langtidslagring.

Norsk bergindustriarkiv blir bygget opp i kjølvannet av et annet arkiv som har hatt stor suksess – Norsk olje- og gassarkiv. Dette arkivet ble etablert ved Statsarkivet i Stavanger i 2014 og holder ca. 5 000 hyllemeter med dokumentasjon fra mer enn 100 aktører innenfor petroleumsbransjen. I etterkant har også sjømatnæringen fått sitt eget arkiv i Norsk Sjømatarkiv.

Én av nøkkelpersonene i etableringen av Norsk olje- og gassarkiv var førstearkivar i Riksarkivet Torkel Thime. Han har fungert som en faglig ressurs i forbindelse med utredningen og etableringen av bergarkivet.

– Da vi bygde olje- og gassarkivet, og etterpå sjømatarkivet, var tanken at de viktigste bransjene i Norge som har satt sine spor og som har stor verdi for samfunnet må dokumenteres for å sikre kunnskapsgrunnlaget til fremtidig forskning, forklarer Time.

Eksempler på data og dokumentasjon som ønskes lagret i bergindustriarkivet er styreprotokoller, produksjonsdata, faglige utredninger, kontrakter med mer.

– Målet er å få et helhetlig bilde av bedriftenes liv. Vi vet ikke hvilke data som vil være interessante i fremtiden, så vi ønsker å samle data bredt.

Som eksempel på hvordan historiske bedriftsdata kan komme til nytte mange år senere, nevner Time arkiver av hvalfangsthistorien i Vestfold.

– Hvalfangstskutene dokumenterte reiserutene sine, og i nyere tid har disse dataene blitt brukt til å rekonstruere hvordan iskanten har flyttet seg over år og tiår. Det finnes ingen annen dokumentasjon på iskanten fra denne tiden.

Den offisielle åpningen fant sted mandag 17. juni ved Lundhs AS i Larvik. Lundhs er en stor aktør innen uttak av natursteinen og eksportproduktet larvikitt. Selskapet er også en selvfølgelig bruker av det nye arkivet.

Norsk bergindustriarkiv tilbyr:

  • Sikker oppbevaring av både papirbaserte og elektroniske arkiver fra bedrifter, organisasjoner og privatpersoner innenfor bergindustrien.
  • Synlige og tilgjengelige arkiver for bedrifter, forskere og andre interesserte.
  • Innsyn i arkivene gis etter gjeldende lovbestemmelser og i forståelse med virksomhetene som har avlevert sitt arkivmateriale
  • Formidling av bedriftenes historie på Internett, i publikasjoner og i utstillinger
  • Lesesal med tilknyttet bibliotek til bruk for publikum som ønsker se på originalmateriale
  • Registerføring over alle bevarte arkiver etter bergindustribedriftene og relaterte virksomheter

Kilde: Bergindustriarkivet.no

Larvikitt pryder fasaden til Lundhs AS’ lokaler i Larvik. Åpningen av arkivet fant sted her 17. juni. Foto: Ronny Setså

X