Avskriver Brevik-deponiGruverommene under Brevik består av brede gruveganger med en samlet lengde på mer enn 250 km og har et stort lagerpotensial. Foto: Norcem

Avskriver Brevik-deponi

En ny rapport konkluderer med at deponering av avfall i gruvene i Brevik samtidig som det foregår drift der er uforsvarlig og farlig.

Gruvedrift og samtidig lagring av farlig avfall kan føre til eksplosjon. Det er blant konklusjonene i en ny rapport som er utarbeidet på vegne av Norcem, som driver gruvene i Brevik.

Det melder nrk.no.

– Dette kan ikke misforstås, sier Per Ole Morken, fabrikksjef ved Norcem til nyhetskanalen, og legger til at myndighetene må innse at planene om et deponi i Brevik må skrotes en gang for alle.

Snarlig behov for nytt deponi

Behovet for et nytt deponi for farlig avfall skyldes at det nåværende deponiet på Langøya raskt fylles opp. Det er forventet at lagringskapasiteten nås i 2024. Allerede i 2022 kan det være nødvendig med et nytt deponi. Dermed begynner tiden for å lokalisere et nytt alternativ for deponering å renne ut.

Anlegget på Langøya har siden 1985 behandlet og sluttdisponert uorganisk farlig avfall. Avfallet lagres i de tidligere kalksteinsbruddene på øya.

Det finnes flere kandidater for fremtidig lagring av avfall.

Miljødirektoratet gikk imidlertid tidigere i år ut og hevdet at ingen av kandidatene er utredet godt nok.

Langøya har vært det norske deponiet for farlig avfall i tiår. Nå trengs det et nytt. Foto: NOAH

Utelukket Brevik

Miljødirektoratets vurdering er et svar på en tidligere rapport utformet av et ekspertutvalg. Ekspertutvalget konkluderte ikke med hvilken av lokalitetene som vil være beste stedet for et nytt deponi, men mente at staten ikke burde gå videre med gruvegangene i Brevik som en kandidat.

«Med dagens kunnskap har vi derfor ikke et tilstrekkelig miljøfaglig grunnlag for å kunne si med sikkerhet at det vil være miljømessig forsvarlig å tillate et deponi for farlig avfall på disse lokalitetene», skrev Miljødirektoratet, men la til at det miljøfaglige grunnlaget heller ikke utelukker deponi per i dag.

Direktoratet ville dermed ikke angi noen konkret tidshorisont for når det er realistisk at det vil kunne bli etablert deponi på noen av lokalitetene.

Norcem ønsker å fortsette driften i Brevik frem til 2048. Enn så lenge er det ingen deponi-løsning i sikte.

X