Borer midt inne i vulkanrøretBoringen i Fensfeltet har til hensikt å forstå hvor store mengder sjeldne jordartsmetaller fjellet inneholder. Foto: Halfdan Carstens

Borer midt inne i vulkanrøret

Det har gått to måneder, og borekronen har kommet ned til 750 meter. Så langt er resultatene svært lovende.

– Vi har kommet ned til 750 meter, forteller Kjell Johansen. Han leder det 2 mann sterke teamet som denne dagen holder boreoperasjonene i gang. Sammen med et annet team (14 dager av/14 dager på) har de holdt det gående siden tidlig november (Boringen godt i gang).
– Da er det bare 250 meter igjen, sier Jan Steinar Rønning ved NGU. Han er prosjektleder og har tatt turen fra Trondheim for å påse at alt er på stel.
Målet er å bore til 1000 meter, og dette er den første av 2 brønner i Fensfeltet som skal bore så dypt. Hensikten er å bli bedre kjent med en geologisk ressurs som kan inneholde enorme mengder REE-metaller (Stor – men ukjent verdi).
Boreriggen ligger på et lite jorde rett utenfor tettstedet Ulefoss i Telemark. I løpet av natten har det falt 20-30 cm med tung snø, og den første jobben for mannskapet er å rydde vekk snømassene. Utover dagen letter været, og når NGU kommer med 3 mann er forholdene ideelle.
Fremdriften har vært god siden oppstarten.
– Hittil har vi kun boret gjennom vulkanske bergarter. Det betyr at vi fortsatt er inne i vulkanrøret. Hadde vi derimot kommet inn i sidebergarten, ville vi måttet avslutte på dette stedet, sier Henrik Schiellerup, agleder for mineralressurser ved Norges geologiske undersøkelse.
Med til de gode nyhetene hører også at rauhaugitt har vært den dominerende bergarten ned gjennom hullet.  Det er i den de verdifulle REE-metallene finnes, og hvor de også lett kan oppredes fordi krystallene er store.
Nye kjerner kommer stadig opp av hullet og blir lagt i dertil egnede kasser. Geologene er straks på pletten for å forsikre seg om at boringen ikke har gått inn i verdiløse bergarter. Senere blir kassene flyttet innomhus og en mer detaljert inspeksjon kan gjøres.
Det meste av januar vil gå med til å bore det første hullet. Deretter flyttes riggen, og det andre hullet kan påbegynnes. Hvis alt går etter planen bør operasjonene være avsluttet etter påske en gang.

X