Brøggerprisen til Ellen SigmondEllen Sigmond har tråkket i de norske fjellene gjennom flere generasjoner. Hennes utrettelige innsats for å kartlegge landet ble i går honorert med den prestisjetunge Brøggerprisen. Foto: Halfdan Carstens

Brøggerprisen til Ellen Sigmond

Ellen Sigmond har viet det meste av sin faglige karriere til kartlegging. På NGFs Vinterkonferanse ble hun en verdig vinner av Brøggerprisen.

– Vi må ut å gå, var Ellen Sigmonds beskjed til de norske geologene.

For det er med forundring hun har sett hvordan den geologiske kartleggingen av fastlandet har blitt et stebarn. Det gjenstår fortsatt 303 kartblad i skala 1:50 000 som ikke er kartlagt, og med kun 4 kartleggende geologer ved Norges geologiske undersøkelse (NGU), hvorav 3 er over 60 år, ser hun ingen ende på denne jobben.

Ellen Sigmond fikk Brøggerprisen for sin utrettelige innsats for geologisk kartlegging, og da spesielt på Hardangervidda, og i sitt Brøggerforedrag trakk hun frem berggrunnens betydning for å drive med god planlegging på lokalt plan. Uten detaljerte geologiske kart kan ikke planleggerne vite at de bygger ned for eksempel gode pukkforekomster.

Hun trakk også frem hvordan folk som jobber med utmarka stadig ser sammenhengen mellom berggrunnen og de biologiske ressursene.

Sigmond viste blant annet til at fiskerike vann ligger over fyllitt, mens fisketomme vann ligger over det hun kalte «skrekk-og-grubergarter», altså kvartsglimmerskifre, og at saltsteiner for sauene bør settes der det er næringsrik berggrunn. For da øker slaktevekten betydelig.

Ellen Sigmond fikk stående applaus da hun mottok Brøggerprisen.

X