Crowdsourcing i malmletingJyrki Bergstrøm er letesjef i selskapet som allerede har funnet masse gull, men som ønsker å finne mer ved å utnytte kunnskap og iderikdom utenfor selskapet. Foto: Halfdan Carstens

Crowdsourcing i malmleting

Et finsk mineralselskap tar i bruk ukonvensjonelle metoder for å finne nye prospekter i et gullførende belte. Gevinsten kan bli stor.

Det finske gruveselskapet Endomine har en usedvanlig plan. Nå skal det finne mer gull i et område i Karelen ved hjelp av kloke hoder som ikke jobber i firmaet.
Endomine startet opp gullgruven Pampalo i 2011, og i 2014 kom satellitten Rämepuro i drift. Gruvene produserer i dag 800-900 kg rent gull per år. Begge ligger langs «Den karelske gull-linjen» innenfor et arkeisk grønnsteinsbelte. Selskapet mener det er et godt potensial for ytterligere funn basert på en rekke geologiske, geokjemiske og geofysiske anomalier.
-Vi har hatt gode resultater, men vi vil finne mer, fortalte Jyrki Bergstrøm, letesjef i Endomine, på konferansen Fennoscandian Mining & Exploration i Levi i Nord-Finland i begynnelsen av oktober.
Endomine er derfor i ferd med å realisere en usedvanlig plan for hvordan selskapet skal finne mer gull innenfor den 40 km lange «gull-linjen». Selskapet ønsker å dra nytte av kunnskap og iderikdom som befinner seg utenfor selskapet. «Crowd sourcing» heter det.
Endomine har invitert alle interesserte – geologer, geofysikere, matematikere, i det hele tatt alle som har lyst til å prøve seg blant profesjonelle og amatører – til å gå inn i databasen og definere nye prospekter som selskapet selv kan forfølge, hvis det finner grunn til det.
Hele databasen over det 40 km lange beltet er lagt ut. Og det er ikke småtteri å gripe tak i: 2500 borehull, hvorav 19 500 meter med kjerner, geokjemiske data, geofysiske data og interne rapporter.
Bergstrøm henviste til at metoden ble benyttet med stort hell i Canada for ca. 15 år siden.

Den 40 km lange gull-linjen med gruvene Pampalo og Rämepuro ligger sørøst i Finland. Illustrasjon: Endomine

Den 40 km lange gull-linjen med gruvene Pampalo og Rämepuro ligger sørøst i Finland.
Illustrasjon: Endomine

Det canadiske selskapet Goldcorp Inc. tilgjengeliggjorde alle dataene det hadde samlet gjennom 30 år med malmleting. Konkurransen samlet hele 1400 deltakere fra 51 land, og det kom inn 50 forslag. Det resulterte i 110 «targets», hvorav 50 prosent var ukjente for Goldcorp. Av de nye «targets» ble det gjort funn i 80 prosent, hvorpå selskapets verdi økte fra 100 millioner dollar til 9 milliarder dollar etter hvert som de ble boret opp og gullårene åpenbarte seg.
-Så langt har 300 registrert seg for å delta i «det karelske gullrushet», fortalte Jyrki Bergstrøm på konferansen.
Dataene i Karelien Gold Rush ble publisert 4. november, og frist for å innlevere forslag er 15. januar 2016. Vinneren – som kan plukke med seg 40 000 euro – blir annonsert på PDAC (gruveindustriens største internasjonale konferanse) i mars. En internasjonal jury med uavhengige eksperter vil vurdere forslagene og kåre vinneren.

PS Den finske geologiske undersøkelsen (GTK) skal ha mye av æren for gullfunnene i Karelen, etter som den gjennom grundige undersøkelser og påviste en rekke prospekter på 1980- og 1990-tallet.
X