Det handler ikke bare om Norge Metaller og mineraler er helt avgjørende for det moderne samfunnet. Norge bør bidra med sine ressurser og sin teknologi. Foto: Halfdan Carstens

Det handler ikke bare om Norge

Det skjer igjen og igjen, men verden bryr seg ikke, og i Norge er vi mest opptatt av oss selv. Det er på tide at vi nordmenn tar et globalt perspektiv inn over oss.

Det katastrofale jordskredet i Myanmar 2. juli er en kraftig påminnelse om at verdens gruveindustri omgir seg med en rekke cowboyer, sjarlataner og udugelige myndigheter, samt at mange land fullstendig mangler et regelverk som tar vare på arbeidernes sikkerhet, for ikke å si det lokale miljøet.

Slike hendelser er dessverre med på å undergrave tilliten til gruveindustrien. Planlagte prosjekter i Norge blir dratt med i dragsuget.

Nå er det imidlertid slik at verden trenger metaller og mineraler.

For selv om gjenvinning og resirkulering blir stadig mer aktuelt, kan ikke ny teknologi erstatte gruveindustrien med sine uttak av mineralske ressurser.

Det er minst to årsaker til det:

  1. Ikke alle metaller og mineraler kan resirkuleres i stor skala.
  2. Verden trenger stadig mer råstoffer, siden både folketallet og velstanden øker år for år.

Likevel er det påfallende mange som motsetter seg at Norge skal videreutvikle gruveindustrien. I stedet vil de overlate til andre land – land som vi ikke liker å sammenligne oss med – å utvinne nødvendige råstoffer. Det ville vært flott om miljøaktivistene viste større interesse for de forbrytelsene mot menneskeheten som noen land står bak.

Det er på tide at vi nordmenn tar et globalt perspektiv inn over oss.

Les hele debattinnlegget i Finansavisen.

(En forkortet versjon av innlegget har tidligere stått på geo365.no)

X