En varslet katastrofe Førdefjorden, omtrent der hvor Nordic Minings prosessanlegg skal ligge. Foto: Halfdan Carstens

En varslet katastrofe

Det skjer igjen og igjen, men verden bryr seg ikke, og i Norge er vi mest opptatt av oss selv.

Det katastrofale jordskredet i Myanmar den 2. juli er en kraftig påminnelse om at verdens gruveindustri omgir seg med en rekke cowboyer, sjarlataner og udugelige myndigheter, og at mange land fullstendig mangler et regelverk som tar vare på arbeidernes sikkerhet, for ikke å si det lokale miljøet. Et søk på google viser at det heller […]

Det katastrofale jordskredet i Myanmar den 2. juli er en kraftig påminnelse om at verdens gruveindustri omgir seg med en rekke cowboyer, sjarlataner og udugelige myndigheter, og at mange land fullstendig mangler et regelverk som tar vare på arbeidernes sikkerhet, for ikke å si det lokale miljøet.

Et søk på google viser at det heller ikke er første gangen gruveindustrien i Myanmar rammes av en tragisk katastrofe med dødelig utfall.

Myanmar er helle ikke alene om mangel på styring. I januar fjor ble (minst?) 300 mennesker ble drept da en demning tilknyttet en jerngruve i Brasil kollapset (geo365.no: «Spektakulært dambrudd»).

Nå er det imidlertid en gang slik at verden trenger metaller og mineraler. For selv om gjenvinning og resirkulering blir stadig mer aktuelt, kan ikke ny teknologi erstatte gruveindustrien og uttak av mineralske ressurser.

Det er minst to årsaker til det: 1) Ikke alle metaller og mineraler kan resirkuleres i stor skala, og 2) Verden trenger stadig mer råstoffer, siden både folketallet og velstanden øker år for år.

Norge har, etter veldig flere hundre år med dårlig praksis, som vi fortsatt ser restene av (Løkken, Folldal), fått et regelverk, en industri og en kultur som tar både miljø og sikkerhet på alvor. Jeg vil tro at Norge er et foregangsland i så måte.

Elva Folla i Nord-Østerdal er sterkt preget av forurensning fra Folldal gruver. Riksantikvaren er utålmodig og vil vite hva som kan gjøres.

geo365.no: «En hastesak»

Likevel er det påfallende mange som motsetter seg at Norge skal videreutvikle vår egen gruveindustri. I stedet vil de overlate til andre land – land som vi ikke liker å sammenligne oss med – å utvinne nødvendige råstoffer. Det ville vært flott om miljøaktivistene viste større interesse for de forbrytelsene mot menneskeheten som noen land står bak.

Det er på tide at vi nordmenn tar et globalt perspektiv inn over oss.

God helg!

HALFDAN CARSTENS

X