Dette blir tøft!Idylliske Naustdal, rett vest av Førde i Sogn og Fjordane, kan bli åstedet for en massiv protest mot den planlagte gruvedriften i Engebøfjellet. Foto: Halfdan Carstens

Dette blir tøft!

Nordic Mining fikk de tillatelsene de ba om for å kunne starte gruvedrift i Engebøfjellet (GEO 03/2015; «Fornuften seiret»), og statsminister Erna Solberg har i etterkant uttalt at det ikke blir noen omkamp.

Avgjørelsen er tatt, og regjeringen står fullt og helt bak den. Det er bra, for det er ingen som har klart å påvise at det vil medføre varige skader på Førdefjorden når avfallsmassene fra gruven blir ført ned på havbunnen. Snarere tvert om. Utallige studier har vist at fjorden tåler å bli overrislet med gråstein i et begrenset område, og at det berørte arealet vil bli tilbakeført til sin opprinnelige tilstand når gruvedriften opphører.
Men alt dette er ikke nok for miljøvernbevegelsen. Den har funnet en kampsak som det er lett å finne gehør for i befolkningen, ikke bare lokalt, men i høyeste grad også nasjonalt. Forklaringen er at død og fordervelse selger godt. Derfor er taktikken å spille på følelser (hvilket de lett klarer) og utelate vitenskapelige fakta (noe som faller naturlig for dem).
Sterke virkemidler vil bli tatt i bruk fremover. Sivil ulydighet er en av ingrediensene, og de gjør det helt klart at de vil bryte loven for å stoppe prosjektet. Det er fare for at denne kampen blir like følelsesladet som Alta-saken var det på 1980-tallet. Med det resultat at det blir mange oppslag i media og utallige debatter.
Det blir tøft for Nordic Mining å stå i mot. Selskapet trenger derfor hjelp av Norsk Bergindustri, forskere med kunnskap og politikere med sterk ryggrad, og ikke minst dyktige agitatorer.

«Gruvedriften i Engebø i Sogn og Fjordane er forsvarlig. En kontinuerlig overvåking skal sikre at partiklene fra deponiet ikke spres i Førdefjorden. Og det er ikke tillatt å bruke miljøgifter.
Tine Sundtoft
Dagsavisen 20.05.2015
X