-Dette er svært alvorligSydvaranger Gruve er konkurs, og det siste driftsåret har det ikke blitt tatt ut gråberg. I følge fagfolk er dette svært kritikkverdig, og det gjør ny oppstart mye vanskeligere enn om gruva hadde blitt drevet i henhold til driftskonsesjonen. Foto: Halfdan Carstens

-Dette er svært alvorlig

Lave malmpriser var avgjørende, men manglende uttak av gråberg har gjort situasjonen mye verre for dem som ønsker fremtidig drift.

Sydvaranger ble slått konkurs i forrige uke. Bare seks år etter oppstarten, og 18 år etter den forrige konkursen i 1997 (GEO 06/2008; «Ny oppstart etter 99 år», GEO 06/2009; «Første skipslast i november»).
Det har tidligere kommet frem at gruva over tid vært drevet uten at det har blitt tatt ut en forsvarlig mengde gråberg (geo365.no; «For mye gråberg»). Alle gruveingeniører vet at det betyr at gruveselskapet har hatt en svært kortsiktig horisont, uten tanke på at det skal tas ut malm i fremtiden også.
-Det som har foregått er ikke i henhold til lovverket, noe vi burde kunne forvente av en såpass stor aktør, sier Øystein Rushfeldt, adm. dir. i Nussir ASA. Han har god innsikt i Kirkenes-bedriften, etter at han tidlig i karrieren jobbet åtte år som prosessingeniør i A/S Sydvaranger. Tilfeldigheten ville at han sluttet rett før bedriften gikk konkurs i 1997.
Rushfeldt påpeker også at Sydvaranger Gruve sine regnskaper ikke viser det reelle kostnadsbildet siden selskapet ikke har tatt ut gråberg. Poenget hans er at utgiftene den siste tiden er lavere enn de burde ha vært.
-Sydvaranger Gruve har med en slik driftsmetode rett og slett drevet for kreditorenes regning, og også i strid med driftskonsesjonen. I tillegg har selskapet brutt den kontrakten de har inngått med felleskapet, noe jeg mener er sterkt kritikkverdig.
Det siste reflekterer det faktum er at det fortsatt er ressurser i jernmalmfeltene for mange års drift, når prisene igjen stiger, men at det blir mye dyrere å starte opp ny virksomhet når en ev ny driver må starte med å ta ut gråberg, og på den måten pådrar seg kostnader som burde vært med i regnskapene til siste driver.
-Et sentralt punkt i mineralloven er at driver skal levere en plan og følge den. Hensikten er at staten skal forsikre seg om at forekomster ikke ødelegges og ressurser forvitrer, fremholder Rushfeldt som mildt sagt er lite glad for det som har skjedd i den ærverdige gruva utenfor Kirkenes.
Rushfeldt sammenligner med rovfisket som har foregått i havet, der det ved flere anledninger er vist at overfiske kan resultere i at bestanden av visse arter nesten raderes ut. Han trekker frem det gamle sildefisket som er borte. Det samme er det lønnsomme torskefisket utenfor New Foundland.
Rushfeldt påpeker samtidig at i Sokndal kommune, som er vert for dagbruddsbedriften Titania, er både samfunnet og alle ansatte veldig opptatte av og påpasselige på at gråberguttaket holdes på et sunt nivå. Hans poeng er at lokalsamfunnet skal leve av og med bedriften lenge etter at ledende enkeltpersoner har sluttet i jobbene sine. En kortsiktig horisont er ganske enkelt ikke bærekraftig.
-Alt i alt ser jeg på dette som svært alvorlig, både i forhold til hvordan ressursene har blitt forvaltet, og at en så stor bedrift har tillatt seg å drive slik. Jeg undrer meg faktisk på om kreditor er innforstått med konsekvensene av utviklingen det siste året, sier Øystein Rushfeldt.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Øystein Rushfeldt, bergingeniør med åtte års arbeidserfaring som prosessingeniør fra gruven i Kirkenes og fire år som direktør for tilsvarende dagbruddsdrift på Titania, er svært kritisk til hvordan Sydvaranger Gruve har driftet dagbruddene det siste året. Her er han avbildet foran Bøkfjorden der Sydvaranger gjennom flere år har provosert miljøvernbevegelsen ved å tøye utslippsgrensene. Foto: Halfdan Carstens

X