Endelig ja til SydvarangerDet er endelig klart for ny drift i de tradisjonsrike jernmalmgruvene sør for Kirkenes. Første last ventes å forlate Kirkenes om et drøyt år. Foto: Stefan Heitman Norbeck

Endelig ja til Sydvaranger

Regjeringen har gitt Sydvaranger driftskonsesjon med betingelser som bedriften kan akseptere. Produksjonen kan starte om et drøyt år.

Nærings- og fiskeridepartementet gir Sydvaranger Eiendom AS driftskonsesjon for utvinning av jernmalm i Sydvaranger, skriver Nærings- og fiskeridepartementet i en pressemelding.

Fraviker noen betingelser

Med noen endringer i  begingelsene opprettholder departementet dermed Direktoratet for mineralforvaltnings vedtak om driftskonsesjon. Endringene er tilstrekkelige for at Sydvaranger nå kan «fokusere på å ferdigstille studier oge endelige driftsplaner,  gjenoppta arbeidet med å rekruttere kjernepersonell og bygge organisasjonen mot en opptrapping av aktiviteten fra høsten 2019 med forventet konsentratproduksjon våren 2020».

«Etter en helhetlig vurdering av saken har Nærings- og fiskeridepartementet kommet fram til at noen av betingelsene som er stilt, ikke bør opprettholdes. Konkret handler dette om sider ved saken som departementet anser for bestemt av andre myndigheter. For eksempel har kommunen godkjent selskapets bruk av konsesjonsområdet til gruvedrift,» skriver departementet.

Her er hele vedtaket fra Nærings- og fiskeridepartementet.

Minimering av gråberg

«Vi er enige med direktoratet om å gi driftskonsesjon. Selskapet skal til enhver tid ha en driftsplan som er godkjent av DMF, de skal forsøke å minimere gråbergsproduksjonen og stille tilstrekkelig sikkerhet til å dekke sin sikrings- og oppryddingsplikt. Departementet har i sin vurdering sett nærmere på hvilke betingelser tiltaket skal drive under, sier næringsministeren,» skriver departementet.

– Driften skal legge til rette for at ressursene, eksisterende infrastruktur og den lokale gruvekompetansen blir utnyttet på en god måte, så dette er en svært god dag for både Finnmark og Nord-Norge, sier næringsminister Torbjørn Røe Isaksen.

Gir forutsigbarhet

«Vi er glade for at vedtaket fra NFD fastsetter tydelige og balanserte rammevilkår for en fremtidig drift. Konsesjonen gir oss den forutsigbarhet som er en forutsetning for oppstart av en langsiktig og bærekraftig drift,» er Sydvarangers knappe kommentar til de endringene som har blitt gjort.

Sydvaranger vil ved full drift sysselsette mer enn 400 personer. Sydvaranger var i 2015 Finnmarks største private arbeidsgiver. Med ringvirkninger dokumentert fra tidligere drift vil hver arbeidsplass bety 1,7 arbeidsplasser utenfor Sydvaranger. Det betyr at rundt 700 personer vil ha en tilknytning til driften ved full drift. Sydvaranger hadde ved tidligere drift rundt 80% lokalt bosatte ansatte, og det vil igjen være en målsetning å ha så mange ansatte som mulig lokalt bosatt. Sydvaranger vil satse på lærlinger og ønsker å bli Finnmarks mest spennende arbeidsplass. Sydvaranger ønsker å satse på økt elektrifisering av produksjonen og å utforske mulighetene for videreforedling lokalt. Kilde: Sydvaranger Eiendom.

 

 

X