Fare for konkursArtikkelforfatteren misliker ordet "gruveskandale" i forbindelse med konkursen i Sydvaranger Gruve. Foto: Halfdan Carstens

Fare for konkurs

Sydvaranger gruve står i fare for å gå konkurs innen kort tid. En konflikt med leverandøren Pon Equipment er problemet.

De lave jernmalmprisene er den direkte foranledningen for at Sydvaranger gruve står i fare for å gå konkurs. Siden 2011 har jernmalm-prisen falt dramatisk, og den har ikke vært lavere siden like før gruva startet opp i 2009. I 2009 var prisen 60 dollar per tonn, mens den i 2011 hadde steget til 180 dollar per tonn. De siste månedene har den svingt mellom 50 og 60 doallar per tonn.
En konflikt med leverandøren Pon Equipment kan imidlertid fremskynde en mulig konkurs. Problemet er at Sydvaranger ikke får kjøpt nødvendige reservedeler til maskinparken.
Les historien i Nord24.no.
Over en periode på nesten 80 år ble det drevet ut mer enn 200 millioner tonn jernmalm fra dagbruddene like sør for Kirkenes. Lønnsomheten varierte gjennom hele driftsperioden, og de siste årene før nedleggelsen i 1997 gikk med store underskudd.
Gjennom et australsk selskap – Northern Iron Ltd, med norske Tschudi Mining Company som hovedaksjonær – ble det hentet inn 700 millioner kroner for å starte opp på nytt. Det var den voldsomme prisøkningen på jern og stål som lå bak. I løpet av en femårsperiode var prisen på jernmalm 4-5 ganger nivået da Sydvaranger avsluttet sin aktivitet i 1997. På 1990-tallet var jernmalmprisen bare litt over 10 dollar per tonn.  Etterspørselen er drevet av utviklingen i Asia, spesielt Kina og India.
GEO 06/2008: «Ny oppstart etter 99 år.«

X