Følelsesladd motstand mot gruveavgang

Følelsesladd motstand mot gruveavgang

Ingen vil ta på seg jobben med å fjerne det omstridte radioaktive avfallet fra Søve gruver i Telemark.

Norsk Gjenvinning m3 AS søkte tidligere i år om å deponere 14 000 tonn radioaktivt material fra tidligere gruvedrift ved Søve gruver i Telemark. Massene skulle deponeres der Borge pukkverk i Fredrikstad tidligere har tatt ut stein.
Men deponiplanene møtte mye motstand lokalt, og etter press og trusler mot prosjektpartneren, valgte Norsk Gjenvinning å trekke søknaden.
– Vi ble overrasket av den sterke lokale motstanden, sier Bjørn Arve Ofstad administrerende direktør i Norsk Gjenvinning m3 AS til nrk.no.
Nå er avtalen mellom Norsk Gjenvinning og Staten ikke lenger gjeldende.
– Vi opplever at motstanden ikke har vært forankret i faglige vurderinger, men i følelser. Både vi, de aktuelle myndighetene og Bellona har prøvd å formidle fakta og faglige vurderinger, uten at det har nådd frem til kommunepolitikerne eller lokalbefolkningen, forklarer Ofstad videre til nrk.no.
Nærings- og fiskeridepartementet som håndterer denne saken fra statlig hold, har foreløpig ingen plan klar for hvordan de skal rydde opp.
–Det er en dårlig løsning at gruveavfallet blir liggende i en skråning fritt i naturen, når det finnes gode og trygge alternativer, sier Ofstad.
Les hele saken på nrk.no

X