Trekker søknad etter trusler

Trekker søknad etter trusler

Norsk Gjenvinning trekker søknaden om å få deponere lavradioaktive gruvemasser ved Borge pukkverk i Fredrikstad. Årsaken er press og trusler.

Norsk Gjenvinning søkte tidligere i år om å deponere 14 000 tonn radioaktivt material fra tidligere gruvedrift ved Søve gruve i Telemark. Massene skulle deponeres der Borge pukkverk i Fredrikstad tidligere har tatt ut stein.
Men deponiplanene møtte mye motstand lokalt, og Norsk Gjenvinning har sammen med partner Ole og Peder Ødegaard AS valgt å trekke søknaden.
– Ole & Peder Ødegaard A/S og Norsk Gjenvinning m3 AS står fast ved at søknaden var forsvarlig og legitim. Søknaden trekkes imidlertid av hensyn til Ole & Peder Ødegaard A/S som har fått hard medfart i kontakten med lokale protestgrupper, skriver kommunikasjonssjef Annica Fiedler til nrk.no.
Fiedler bekrefter videre til nrk.no at de har mottatt trusler etter at søknaden ble kjent i februar.
Deponiet i Fredrikstad har tillatelse til å ta imot 350 000 tonn alunskifer og andre radioaktive syredannede bergarter, men ettersom gruveavfallet fra Telemark er en ny type var Norsk Gjenvinning nødt til å sende en egen søknad om dette.

X