Først i arkivet Finn Nesvold (Titania) og Eivind Skarung (Arkivverket). Foto: Torkel Thime

Først i arkivet

Bergverksbedriften Titania har levert det første arkivmaterialet til Norsk bergindustriarkiv som ble etablert i fjor vår.

Titania AS har avlevert sitt første historiske arkiv til Arkivverket i Stavanger, og sikrer dermed det unike arkivmaterialet for fremtiden. Arkivverket inngår som en del av Norsk bergindustriarkiv.

Norsk bergindustriarkiv ble etablert i fjor vår. Visjonen er å sikre sentrale data fra bergindustrien for fremtiden til nytte for forskning, kulturformidling og næringen selv.

Arkivet skal tilby sikker bevaring av dokumentasjon for mineralbedrifter, interesseorganisasjoner og privatpersoner med tilknytning til næringen.

Titania ble etablert i 1902 ved Hauge i Dalane, sør i Rogaland, og materialet som nå er innlevert omfatter dokumenter fra perioden frem til 1965.

Grunnlaget for oppstarten var de store forekomstene av ilmenitt i området, en forekomst som regnes blant verdens største. Dette har gitt grunnlag for industrivirksomhet i over 100 år, og forekomsten antas å vare i mange tiår framover. Titania AS sysselsetter i dag ca. 220 ansatte.

Bergindustriarkivet fungerer som et spleiselag der bedriftene selv betaler for ordning, systematisering og tilgjengeliggjøring, mens arkivinstitusjonene står for tilgjengelig infrastruktur.

For bergindustrien vil arkivet kunne bidra til å sikre god kontroll og enkel tilgang til egne arkiver med reduserte lagringskostnader og robust langtidslagring.

På arkivets nettsider kan interesserte personer enkelt finne frem til alle tilgjengelige dokumenter gitt av mineralbedriftene.

Norsk bergindustriarkiv blir bygget opp i kjølvannet av et annet arkiv som har hatt stor suksess – Norsk olje- og gassarkiv. Dette arkivet ble etablert ved Statsarkivet i Stavanger i 2014 og holder ca. 5 000 hyllemeter med dokumentasjon fra mer enn 100 aktører innenfor petroleumsbransjen. I etterkant har også sjømatnæringen fått sitt eget arkiv i Norsk Sjømatarkiv.

Les mer om Norsk bergindustriarkiv her

Pressemelding

X