Gullfunn med potensiell milliardverdi på børsGull i kjerneprøve fra Segele-forekomsten i Etiopia. Foto: Akobo Minerals

Gullfunn med potensiell milliardverdi på børs

Norske Akobo Minerals har håp om å påvise gull for 30 milliarder kroner i løpet av tre år.

Dette ifølge en presentasjon i forbindelse med at selskapet nå er børsnotert. Her går det frem at det har en ambisjon om å påvise opp mot 2 millioner unser med rent gull, noe som tilsvarer mer enn 50 tonn, og med en gullpris på over 500 kr per gram kommer vi fort opp i en […]

Dette ifølge en presentasjon i forbindelse med at selskapet nå er børsnotert. Her går det frem at det har en ambisjon om å påvise opp mot 2 millioner unser med rent gull, noe som tilsvarer mer enn 50 tonn, og med en gullpris på over 500 kr per gram kommer vi fort opp i en totalverdi på 30 milliarder kroner.

Til sammenligning ble det sent på 1900-tallet produsert ca. 6 tonn gull fra gullgruven i Bidjovagge i Finnmark, mens Kittilä-gruven i Finland hadde opprinnelige reserver på nærmere 25 tonn.

Ved siste emisjon på høsten 2020 ble Akobo Minerals priset til ca. 90 mill. kr. Og allerede den første dagen på NOTC-listen 27. januar priset kjøpere selskapet 75 prosent høyere (155 millioner kroner, kr. 4,50 per aksje), men uten at det ble omsatt aksjer. Ingen aksjonærer var villige til å selge til under det dobbelte (kr. 9.00 per aksje).

Nesten 40 år lang historie

Akobo Minerals har i mer enn ti år produsert og lett etter gull i Etiopia. Historien er tidligere fortalt i GEO (geo365.no: «Nytt Klondyke i Etiopia»).

Området vest i landet er kjent for utstrakt gulleting i det som på andre breddegrader er kjent som «artisanal mining», eller småskala gruvedrift i regi av uavhengige arbeidere uten arbeidsgivere.

Omtrent 50 år etter et mislykket norsk forsøk på å finne gull i Etiopia, var geologen Kjell G. Finstad tidlig på 1980-tallet i Addis Abeba på oppdrag for FN. Tilfeldighetene gjorde at han ble venn med en ung gutt, Amare Mamo, og det resulterte i at den sympatiske etiopieren fikk jobb i det norske oljeserviceselskapet Nopec (i dag TGS).

Senere kom Amare i kontakt med en erfaren, etiopisk geolog, Befekado Balcha, som hadde sikret seg en lisens for å lete etter gull sørvest i Etiopia. Men han manglet selvfølgelig penger til å prospektere.

Amare tok med seg ideen og entusiasmen til Norge, og ikke lenge etter var et nytt eventyr på gang. I 1998 investerte Finstad flere millioner kroner og startet et ambisiøst leteprogram med innkjøp av nødvendig utstyr, herunder biler til feltarbeidet.

Etter hvert ble det påvist mye gull i elve- og bekkesedimentene, men for å starte produksjon på disse lovende funnene, og med litt annet utstyr enn de lokale gullgraverne, var det behov for ytterligere investeringer. Produksjon fra løsmasser kom i gang i 2010, men gehalten var alt for lav (0,2 g/tonn) til å få til lønnsom drift.

Nå var gode råd dyre. Det var nemlig ingen tvil om at det var masse gull både i «grusen», altså det forvitrede fjellet, men også i det underliggende, faste fjellet.

Fra boringen i Etiopia. Norske Arctic Drilling stod lenge for operasjonene.

Beviset for denne påstanden var det lokale gullgraverkorpset. Etter at det først ble påvist gull tidlig på 2000-tallet, rykket eventyrlystne etiopierne inn i hopetall. Først vasket de gull fra elvesedimentene, men etter hvert begynte de å grave etter gull i trange, dype hull som gikk ned i grunnfjellet, og bygget opp et helt nytt samfunn der det tidligere knapt hadde bodd mennesker.

Et titalls landsbyer har blitt etablert, og kanskje så mange som 20 000 mennesker bor nå i området. Ny jord blir dyrket opp, myndighetene har begynt å bygge ut vei- og strømnettet, og telemaster har blitt satt opp. Enkel kommunikasjon med omverdenen er derfor nå mulig.

Potensielt enorme verdier

Akobo Minerals har nå lisens til å lete etter gull innenfor et 182 km2 stort område og har ifølge presentasjonen til Oslo Børs satt seg som mål å påvise 1,5-2 millioner tonn unser gull innen utgangen av 2023, eller opp mot 50 tonn med rent gull. Verdien i kroner blir formidabel, men – og det er viktig – dette er et uttalt mål («establish a resource base of 1.5-2.0 million oz gold over the next three years»), og ikke et reserveestimat basert på internasjonale standarder.

Estimatet er basert på bakkegeofysikk, 7500 meter med grøfting, geologisk kartlegging, 4000 meter med kjerner og 4000 analyser på to forskjellige forekomster som kan ha hhv. 0,5 og 1 million tonn unser hver.

Det mer håndfaste er kjerneboringene foretatt gjennom 2020 på Segele-forekomsten som viser svært høye gehalter. «Results from the current drilling has proven Segele to be very gold rich, with several bonanza grade intersections”, skriver selskapet i børspresentasjonen og refererer til to- og sågar tresifrede gram per tonn-verdier.

Så langt har de lokale, uavhengige gullgraverne tatt ut om lag ett tonn gull. Selv sier selskapet at forekomstene har et potensial til å bli «world-class gold reserves».

Det foreligger ikke uavhengige ressursestimater enda, men fra selskapspresentasjonen (se figur) er det mulig å gjøre et svært omtrentlig estimat av hva som allerede er påvist i bakken i Segele-forekomsten. La oss anta at de lokale gullgraverne kan ha tatt ut så mye som 1000 kg fra et ca. 20 m dypt hull. Videre har boringen til nå påvist at forekomsten fortsetter minst 150 m mot dypet. Hvis vi så antar at snittgehalten er den samme mot dypet som den var på overflaten, så kan Akobo Minerals til nå ha påvist 7,5 ganger så mye som til nå er tatt ut, dvs. 7,5 tonn. Hvis vi så legger til grunn at prisen på gull er bortimot 600 kroner per gram, vil gullet i bakken bare her ha en bruttoverdi på 450 millioner dollar, eller ca. fire milliarder norske kroner.

Om Joru-forekomsten heter det at den har «Excellent potential to be a massive large-scale low-grade mineral deposit with high grade cores”. Data fra selskapet viser at den har en gehalt med opp til noen få gram per tonn over noen meter. Til gjengjeld har den stor utstrekning (4,5 km lang, 100-500 m bred og mer enn 200 m dyp), men ytterligere boring er nødvendig for å påvise selskapsmålet om en forekomst på én million unser.  Selskapets mål er like fullt å påvise en snitt-gehalt på 1-2 gram per tonn.

Akobo Minerals jobber nå etter en plan om å skaffe et JORC-basert ressursestimat. I første omgang på Segele-forekomsten.

«The plan for 2021 will be focused on drilling the two established targets referred to as Segele and Joru. The goal is to establish the first resource estimates compliant with international reporting standards. Resource estimates will be compliant with JORC (2012) and the CIM Estimation of Mineral Resources & Mineral Reserves Best Practice Guidelines (2019). The geological work will be conducted with a strong emphasis on the quality of drilling and sampling (QAQC). This increased level of activity will require an increased capacity. The staff of ETNO Mining needs to be expanded, this will be applied to both administration and technical staff.” Kilde: Company presentation for the NTC registration

 

X