Hjerkinn får minnesmerke

Gruvedriften på Hjerkinn får endelig et minnesmerke.

Initiativet til minnesmerke kom fra den pensjonerte gruvegeologen Milosh Motys i Oppdal. Et enstemmig kommunestyre stilte seg bak interpellasjonen.
Under onsdages kommunestyremøte i Oppdal fremmet Ketil Jacobsen (H) forslaget fra Motys om et minnesmerke over gruvedriften på Hjerkinn.
–  Det hersker ingen tvil om at gruvedrift har bidratt sterkt til landets industrielle og økonomiske utvikling og vekst, sa Jacobsen.
– Det er ikke reist noe minnesmerke over de som arbeidet, og de som omkom under sitt arbeid på Hjerkinn. Kommunene burde hedret arbeiderne for deres innsats og sørge for at deres historie ikke blir glemt ved å reise et minnesmerke på Hjerkinn, sa Jacobsen til Opp.no, og viste til at Tverrfjellet gruver har bidratt til vesentlig verdiskaping for landet. Kommunene Folldal, Dovre og Oppdal hadde store skatteinntekter og vekst i denne perioden.
Bakgrunnen for interpellasjonen var et brev fra pensjonert gruvegeolog Milosh Henrik Motys, hvor han redegjør for sin historie og arbeid i Tverrfjellet gruve på Dovrefjellplatået. Den offentlige gruvedriften på Hjerkinn ble åpnet 12. juni 1969, og Motys selv arbeidet i gruven i 25 år fra 15. oktober 1968 frem til gruvedriften ble lagt ned våren 1993.
Les hele saken på opp.no

X