Ingen stans i Nussirs gruveprosjekt!Demonstrantene har flere ganger stoppet anleggsarbeidet. Foto: Jannicke Totland, Natur og ungdom

Ingen stans i Nussirs gruveprosjekt!

Flere naturvernorganisasjoner har fått medhold i krav om at arbeidene med industritomten ved Repparfjorden må settes på vent.  

Hammerfest kommune besluttet fredag 1. oktober en utsatt iverksetting av vedtaket om å tillate Nussir ASA å starte arbeidet med gruven. Det innebærer stans i arbeidet til Statsforvalteren i Troms og Finnmark har behandlet klagen.  

Meldinger som gikk ut fredag kveld kunne tolkes som at det er stans i gruveprosjektet.  

Øystein Rushfeldt, daglig leder Nussir ASA. Foto: Nussir

– Det er ikke arbeidet med gruveprosjektet som er stanset, men arbeidet med opparbeidelsen av industritomten, sier Øystein Rushfeldt, daglig leder i Nussir ASA. Rushfeldt forteller at detaljreguleringsplanen for kobbergruven går som planlagt.  

Feil i saksbehandlingen 

I juli ga Hammerfest kommune Nussir tillatelse til å opparbeide terrenget på Markoppneset. Organisasjonene Stopp Nussir-gruva – Redd RepparfjordenNaturvernforbundetNatur og Ungdom og Vest-Finnmark Jeger- og Fiskerforening klaget på avgjørelsen. 

Naturvernorganisasjonene mente ifølge NRK.no at de har funnet en rekke feil i kommunens saksbehandling. Konsekvensene for naturmangfoldet og reindrifta er ikke godt nok utredet. De ba også om at kommunen måtte gi såkalt oppsettende virkning, altså stoppe arbeidene fram til saken var ferdig vurdert. 

Til NRK.no uttaler avdelingslederen for byggesaker i Hammerfest kommune, at kommunen legger vekt på at det ikke er noen vei tilbake når det først er gravd og sprengt i området. Ifølge avdelingslederen har byggesaksavdelingen forholdt seg plan fra 2018, der det ble hevdet at det ikke var nødvendig å utrede naturmangfoldet. Det er dette kommunen nå skal se nærmere på.  

På spørsmål om hvor lang tid Rushfeldt ser for seg at arbeidene blir utsatt, svarer han at det er opp til Statsforvalteren.  

– Vi antar at det blir en løsning innen rimelig tid, sier Øystein Rushfeldt.  

X