«Jeg kommer til å lenke meg»

«Jeg kommer til å lenke meg»

Denne gang er det 22 år gamle Ella Maria Hætta Isaksen som lufter sitt engasjement.

Etter hva vi forstår er hun en «kjendis», som følge av å ha vunnet en sangkonkurranse på fjernsyn, og i kraft av dette får hun selvsagt stor oppmerksomhet rundt sine meninger. Det er i god populistisk ånd.

«Jeg blir så oppgitt av å snakke om det, det er så pinlig. Norge er det eneste landet i verden som planlegger å åpne nye sjødeoni,» sier Isaksen til D2 18.01.2019.

«Jeg kommer til å lenke meg sier Isaksen, og forteller at nesten 2000 mennesker har sagt seg villige til å bryte loven for å hindre anleggsstart, med kjetting og lås og egne kropper – en arv fra Alta-aksjonen fra nesten 40 år tilbake,» skriver D2.

I mellomtiden er hun – som alle moderne mennesker – storforbruker av en rekke metaller, herunder kobber, men – som alle moderne mennesker – mener hun tydeligvis at vi må produsere disse metallene helt andre steder enn i Norge.

«Utvinningen av kobolt i Kongo har minst tre tragiske sider: at den er helse- og livsfarlig for arbeiderne (herunder barnearbeid), at den gir store skader på det ytre miljøet, og at inntektene langt på vei benyttes for å finansiere borgerkrigen.» «Et skrekkens eksempel»

 

 

X