«Jeg kommer til å lenke meg»

«Jeg kommer til å lenke meg»

Engasjementet for å hindre deponering av avgangsmasser i norske fjorder er hos enkelte aktivister omvendt proporsjonal med kunnskapsnivået.

Denne gang er det 22 år gamle Ella Maria Hætta Isaksen som lufter sitt engasjement.

Etter hva vi forstår er hun en «kjendis», som følge av å ha vunnet en sangkonkurranse på fjernsyn, og i kraft av dette får hun selvsagt stor oppmerksomhet rundt sine meninger. Det er i god populistisk ånd.

«Jeg blir så oppgitt av å snakke om det, det er så pinlig. Norge er det eneste landet i verden som planlegger å åpne nye sjødeoni,» sier Isaksen til D2 18.01.2019.

«Jeg kommer til å lenke meg sier Isaksen, og forteller at nesten 2000 mennesker har sagt seg villige til å bryte loven for å hindre anleggsstart, med kjetting og lås og egne kropper – en arv fra Alta-aksjonen fra nesten 40 år tilbake,» skriver D2.

I mellomtiden er hun – som alle moderne mennesker – storforbruker av en rekke metaller, herunder kobber, men – som alle moderne mennesker – mener hun tydeligvis at vi må produsere disse metallene helt andre steder enn i Norge.

«Utvinningen av kobolt i Kongo har minst tre tragiske sider: at den er helse- og livsfarlig for arbeiderne (herunder barnearbeid), at den gir store skader på det ytre miljøet, og at inntektene langt på vei benyttes for å finansiere borgerkrigen.» «Et skrekkens eksempel»

 

 

X