Kan ta lang tid…

Kan ta lang tid…

...før det blir oppstart i Sydvaranger Gruve.

Felix Tschudi overtar Sydvaranger Gruve, men ber samfunnet og politikere forberede seg på at det kan ta lang tid før det blir drift igjen.
– Muligheten for oppstart er ikke tapt for alltid, slik den hadde vært hvis gruva ble stykket opp og solgt. Kommunen og alle parter må strekke seg langt framover. (…) Dette koster forferdelig mye penger, og vi aner ikke hvor lang tid det vil ta, la han til, sa Felix Tschudi til iFinnmark.no sist fredag da han møtte opp i Sør-Varanger rådhus for å orientere Formannskapet.
– Vi går sakte frem i forskjellige faser. Først med lite bemanning for å holde gruva varm, deretter en fase der vi går i gang med produksjon av mindre volumer, for så å gå i gang med full drift. Men hvor lang tid det vil ta vet vi ikke, sier Tschudi til nrk.no.
I begynnelsen vil selskapet ha 10 ansatte. De vil også jobbe for å overført konsesjoner og tillatelser for drift til et nytt selskap.
I det selskapet vil de jobbe med å utvikle nye gruveprosjekter videre, da vil de trenge samarbeidspartnere for å eventuelt få en fullverdig drift senere. Felix Tschudi mener de store investeringene som har vært gjort for å forbedre produksjonen, taler for at det vil være enklere å komme i gang nå enn det var i 2009.
Den gang kjøpte han gruva for å posisjonere shipping-selskapet sitt for nordområdene, og Russland. Denne gangen er det primært gruvedrift som ligger bak oppkjøpet.
– Vårt fokus har vært at det vil være for galt om gruva ville bli stykket opp og solgt del for del. Da ville man kanskje aldri få drift igjen, sier Tschudi.
Les saken på nrk.no

X