Kapital og kunnskap til NussirEtableringen av en hjørnesteinsbedrift i Hammerfest kommune er nå ett steg nærmere, sier adm. dir. Øystein Rushfeldt.

Kapital og kunnskap til Nussir

– Dette er en historisk milepæl for Nussir, både ved å skaffe kapital til oppstart av innledende arbeid for utbygging, og ved at det er 100 prosent lokal kapital og dermed et økt eierskap fra Nord-Norge i Nussir ASA, sier adm. dir. Øystein Rushfeldt.

Kapitalen vil benyttes til opparbeiding av industriområde, adkomsttunnelen til kobberforekomsten og til å styrke organisasjonen.

Kapitalinnhentingen vil kunne være sentral i å utløse elektrifiseringsstøtte fra ENOVA på inntil 165 millioner kroner.

– Det er utrolig stort for oss i Nussir at vi nå får nye sterke industrielle investorer og samfunnsbyggere fra Hammerfest, Alta, Kirkenes og Risøyhamn. Disse stiller nå opp for å bli med på realiseringen av gruveprosjektet med å tilføre verdifull kunnskap og kapital. Nå får vi betydelig større løfteevne og ser fram til å starte etableringen av en ny hjørnesteinsbedrift i Hammerfest kommune. Vi håper også at tiden nå er moden for å komme til en positiv enighet med reindrifta i området.» sier Rushfeldt.

 

X