Kapital og kunnskap til NussirEtableringen av en hjørnesteinsbedrift i Hammerfest kommune er nå ett steg nærmere, sier adm. dir. Øystein Rushfeldt.

Kapital og kunnskap til Nussir

Nussirs generalforsamling har godkjent en rettet emisjon mot nordnorske industrielle investorer på over 80 millioner kroner.

– Dette er en historisk milepæl for Nussir, både ved å skaffe kapital til oppstart av innledende arbeid for utbygging, og ved at det er 100 prosent lokal kapital og dermed et økt eierskap fra Nord-Norge i Nussir ASA, sier adm. dir. Øystein Rushfeldt.

Kapitalen vil benyttes til opparbeiding av industriområde, adkomsttunnelen til kobberforekomsten og til å styrke organisasjonen.

Kapitalinnhentingen vil kunne være sentral i å utløse elektrifiseringsstøtte fra ENOVA på inntil 165 millioner kroner.

– Det er utrolig stort for oss i Nussir at vi nå får nye sterke industrielle investorer og samfunnsbyggere fra Hammerfest, Alta, Kirkenes og Risøyhamn. Disse stiller nå opp for å bli med på realiseringen av gruveprosjektet med å tilføre verdifull kunnskap og kapital. Nå får vi betydelig større løfteevne og ser fram til å starte etableringen av en ny hjørnesteinsbedrift i Hammerfest kommune. Vi håper også at tiden nå er moden for å komme til en positiv enighet med reindrifta i området.» sier Rushfeldt.

 

X