Krever rask behandling

Øystein Rushfeldt, daglig leder i Nussir, klager på sendrektig saksgang og går hardt ut mot Miljødirektoratet

Øystein Rusfjeldt er svært misfornøyd med saksbehandlingen i Miljødirektoratet og kaller det «ekstremt useriøst» at de ikke får ferdigbehandlet saken om deponering av gruveavfall i Repparfjord.
«Det er ekstremt useriøst å gå ut med lovnadar gong på gong. Tre gongar de siste året har me fått beskjed om at direktoratet har fått alt dei treng, og at dei planlegg å avslutte saka. No vil dei ikkje seie noko lengre. Dette er beklagelig i ein demokratisk prosess, seier dagleg leiar Øystein Rushfeldt i gruveselskapet Nussir,» sier Rushfeldt til nrk.no.
Direktoratet vil heller ikke si når saken vil være ferdigbeandlet. Dette sier Miljødirektoratet i en epost til nrk.no:
«Me har ikkje noko meir å fortelje enn at søknaden om utsleppsløyve Kvalsund er til handsaming hos Miljødirektoratet. Dette er ein stor og omfattande sak og me kan per dags dato ikkje gje noko tidspunkt for kor tid den er ferdig handsama.»
I mars i fjor ble imidlertid reguleringsplanen for de to forekomstene Nussir og Ulveryggen godkjent.
«Godkjent reguleringplan for Nussir«.
Det er anslått at gruvevirksomheten vil gi cirka 150 arbeidsplasser og det forventes en årlig omsetning på 600-700 millioner kroner etter oppstartfasen. Kvalsund kommune har i dag cirka 1000 innbyggere og mulighetene for annen næringsvirksomhet er begrenset.
«Eg trur ikkje lengre på direktoratet, diverre. Me fekk nokre signal om at dette skulle verte avklart etter jul. Seinare fekk me signal om at dette skulle verte avklart i vår, og så kom det signal om at utfallet i Førdefjorden skulle danne grunnlaget for Repparfjorden. Og då Førdefjorden var avgjort, tenkte eg at Nussir også ville få løyve,» sier Randi Pedersen til nrk.no, mangeårig lokalpolitikar i Kvalsund Arbeiderparti.
Les også «Drømmer om 100 millioner tonn malm«.

X