Ligger fremtiden i gull?Morten Often var daglig leder i Store Norske Gull inntil selskapet tidlig i år ble solgt til Antaeus AS som eies av Øystein Rushfeldt. Rushfeldt er adm. dir. i Nussir AS. Foto: Halfdan Carstens

Ligger fremtiden i gull?

Kullgruvedriften på Svalbard står i fare. Det bør erstattes med en gullgruve, mener Morten Often, tidligere daglig leder i Store Norske Gull.

Store Norske Gull har funnet gullførende soner på vestkysten av Svalbard, og geologene som tidligere jobbet i selskapet mener det er stor sannsynlighet for at det kan finnes én eller flere lønnsomme gullforekomster der. Antakelsen er blant annet basert på et kjerneboringsprogram som ble utført for fem år siden.
Det er Morten Often, tidligere letesjef i Store Norske og daglig leder i Store Norske Gull, som hevder dette i et innlegg i Svalbardposten 12.11. Det som gjør gullsonen spesielt spennende er at den har geologiske likheter med malmen i Kittilä i Nord-Finland. Often minner om at gullgruven i Kittilä er Europas største, drives med 410 ansatte, har god lønnsomhet og har en beregnet levetid på minst 30-40 år, frem til i alle fall 2036.
«Det er kanskje på høy tid å ta fram igjen data og kunnskap fra disse undersøkelsene? Store Norske eier rettighetene og utmålene. Men Svalbardtraktatens bergverksordning angir arbeidsplikt, og det betyr at det må gjøres undersøkelser på utmålene i de nærmeste årene, ellers mister selskapet rettighetene,» skriver Often.
Men leting i utmarka er ikke uproblematisk. «Miljømyndighetene har strittet imot og ansett videre undersøkelser for uønsket. Til tross for at de interessante områdene ligger godt utenom alle verneområder, og til tross for de sterke insentivene og rettighetene som bergverksordningen gir.»
Often er realistisk og innser at «uten en politisk holdningsendring, en åpning for og et ønske om å se på disse mulighetene, er det nærmest utenkelig at noen vil bruke penger på videre undersøkelser. Da forsvinner også denne muligheten for videre, framtidig, stabil og langvarig gruveaktivitet for Store Norske».Often mener tiden nå er inne til å se seriøst på denne muligheten.
Han avslutter innlegget i Svalbardposten med å hevde at en gullgruve er «en reell mulighet for stabil, langsiktig, stor og god norsk aktivitet på Svalbard, som også viderefører Store Norskes unike, arktiske kompetanse».
Les hele innlegget i Svalbardposten.

 

X