Millionbeløp til PR-byråPresident Aili Keskitalo, rådsmedlemmer Silje Karine Muotka, Henrik Olsen, Mikkel Eskil Mikkelsen og Berit Marie P.E. Eira, politiske rådgivere Eirik Larsen og Anne Toril Eriksen Balto.

Millionbeløp til PR-byrå

Sametinget benyttet PR- og lobbyselskapet Burson-Marsteller for å stoppe Nussir i Kvalsund. Millionbeløp brukt for å motarbeide regjeringens vedtak.

I kampen mot gruveselskapet Nussir har Sametingsrådet brukt det internasjonale PR-byrået Burson-Marsteller for å lage en strategi frem mot Stortingsvalget i 2017, skriver highnorthnews.com.
Totalt har PR-byrået mottatt nesten 1,4 millioner kroner for å gi råd om hvordan gruvedriften kan stoppes.
I en presentasjon fra PR-byrået som High North News har fått tilgang til heter det blant annet at “Nussirs prosjekt oppfattes som et miljømessig overtramp, og som et av de store inngrepene overfor urfolk i Norge“.
Strategien ble presentert for Sametingsrådet med ett klart og uttalt mål: Å stoppe Nussir.
Les hele saken på highnorthnews.com.

X