Mineraler er starten på altAdm. direktør Stein Lier-Hansen i Norsk Industri. Foto: Tone Buene

Mineraler er starten på alt

Det aller minst bærekraftige vi kan gjøre er å ikke ta mineralressursene i bruk, i hht. Stein Lier Hansen i Norsk Industri.

– Vi lever i en verden hvor veldig få mennesker skjønner hvordan verdier skapes.

Det sa Stein Lier Hansen, adm. direktør i Norsk Industri, på halvdagsseminaret i Oslo i forrige uke. Temaet var behovet for mineraler i et grønt skifte.

Referansen gikk antagelig til den pågående debatten om Norges skal utvinne mealler selv, for eksempel i Naustdal (titan) og Kvalsund (kobber) kommuner, eller om vi skal overlate den jobben til andre land og deres ressurser. Poenget hans er at hvis vi ikke selv tar i bruk naturressursene, avindustrialiserer vi landet vårt.

Naturressursene må industrialiseres

Norsk industri har derfor fattet et vedtak der den hovedstrategiske satsing fremover er å få frem budskapet om nødvendigheten av å industrialisere naturressurser.

– Det er nemlig slik det er etableringen av en lang verdikjede som gir arbeidsplasser i ulike sektorer. Det er de som skaper eksportinntekter og som skaper velferd, påpekte Hansen.

Han minnet derfor om at viikke hadde hatt en moderne prosessindustri om vi ikke hadde hatt naturressurser som kunne industrialiseres.

Starten på alt

– Vi har klart å industrialisere vannkraften – Norges arvesølv – og den har vi brukt til å omdanne mineraler til noe som folk vil kjøpe. Der er der alt starter.

– Den mest grunnleggende ressurser av alle ressursene er mineralene. Fra vi våkner til vi legger oss forbruker vi hele tiden det som mineralene gir oss av velferd. Fra vi er født til vi dør så er vi i kontakt med produkter som alltid er basert på at noen intelligente industrimennesker har brukt et mineral til noe som jeg og hele verden etterspør.

Mineraler er starten på alt, og mineraler er helt nødvendig for det grønne skifte, var et av Stein Lier Hansens budskap.

 

 

X