«Verden trenger Norge»Næringsminisnter Torbjørn Røe Isaksen holdt foredrag om betydningen av mineralindustrien for det grønne skifte på et seminar i forrige uke. Foto:Norsk Bergindustri

«Verden trenger Norge»

Det er mineralnæringen som driver det grønne skifte, og næringsministeren sier at regjeringen ønsker å satse videre på denne bransjen.

– Vi trenger mineraler mer enn noen gang, sa næringsminister Torbjør Røe Isaksen på halvdagsseminaret som Norsk Bergindustri, Norsk Industri, LO og Arbeidsmandsforbundet arranterge i forrige uke.

– Vi trenger dem i prosessindustrien og servicenæringen, forbrukerne vil ha dem og de utgjør selve bærekraften i det norske velstandssamfunnet, la han til.

Norge er et industriland. Næringsmnisteren påpekte at dette skyldes en komibasjon av naturgitte fortrinn (vi har ressursene) og kunnskap og kompetanse bygd opp over lang tid.

– Disse elementene er utgangspunktet for en livskraftig norsk industri, også mineralnæringen.

Isaksen minnet videre om at vi aldri kan bli selvforsynt med metaller og mineraler i Norge, men verden kan heller ikke bli selvforsynt uten norske mineraler. Vi forstår det slik at ministeren mener Norge ikke kan melde seg ut av verdenssamfunnet og kun stole på andre land når det gjelder produksjon av metaller og mineraler.

«Norge trenger verden. Verden trenger Norge».

Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen kom også med et spark til dem som tror det er en motstening mellom det grønne skifte og mineralnæringen.

– Det er mineralnæringen som driver det grønne skifte, var budskapet.

Ministeren er likevel bekymret fordi mange metaller produseres i svake stater med lite regulering, samt der hvor det er konflikter.

– Dette er et dilemma.

– Samtidig er dette en demonstrasjon på hva norsk mineralnæringe kan bidra med. Det å utnytte våre egne mineralressurser innenfor gode miljømessige standarder og vekt på HMS er viktig for oss i et globalt perspektiv.

Næringsmininisteren konkluderte sitt foredrag med å påpeke at regjeringen ønsker å satse på mineralnæringen.

Dagen etter demonstrerte han dette ved å gi driftskonsesjon til den planlagte kobbergruven i Kvalsund.

«Helvete er løs»

 

 

X