Misvisende om Fensfeltet?Utsnitt av NGUs poster på PDAC-konferansen i Toronto i år. Foto: 21st North

Misvisende om Fensfeltet?

NGU velger å se bort fra at det er gjort et solid stykke arbeid med å kartlegge ressursen i Fensfeltet, ifølge REE Minerals.

– Fensfeltet har en av de største REE-forekomster i verden, men NGU sier ingenting om hvor stor den er og hvem som sitter på rettighetene. Deltakerne på PDAC-konferansen i mars fikk i stedet inntrykk av at NGU har gjort egne beregninger basert på de 2 hullene som nå skal bores («Borer midt inne i vulkanrøret»), sier en meget skuffet Håkon Breda-Ruud i REE Minerals.
Breda-Ruud er aktivt engasjert i å utvikle forekomsten og sitter i styret i selskapet.
Har utvinningstillatelse
Bakgrunnen for utsagnet er at NGU hadde en poster på PDAC-konferansen for et par uker siden. Med mer enn 25 000 besøkende er dette det aller største møtestedet for mineralindustrien, og NGU var tradisjonen tro også til stede i år.
– På NGUs poster er ressurstallene til REE Minerals totalt fraværende.
Breda-Ruud sier videre at det er beklagelig at NGU glemmer å nevne hvem, hvorfor og hvordan NGU har kommet frem til utsagnet om at Fensfeltet inneholder «potentially the largest REE resource in Europe».
– Det burde absolutt ha vært av interesse for deltagerne på konferansen at REE Minerals faktisk har fått utvinningstillatelse til den eneste påviste utvinnbare REE-ressursen i EU.
REE Minerals har kommet frem til ressursestimatet etter to boreprogrammer, og etter å ha sendt kjerneprøver for analyse til laboratorier i England og USA.
– Resultatene fra laboratoriene viser at ressursen er utvinnbar med kjente og rimelige metoder.
Lønnsom gruve
– En gjennomført PEA-studie (Project Economic Assessment) understreker at drift av feltet på Fensmyra vil resultere i en av de mest lønnsomme REE-gruver i verden, hevder sivilingeniøren.
– Det er derfor synd for norsk mineralnæring at denne unike ressursen ikke ble riktig presentert av NGU i et så viktig forum som PDAC er for den internasjonale mineralnæringen.
Presentasjonen av Fensfeltet på PDAC-konferansen står ifølge Breda-Ruud i sterk kontrast til hvordan både rutilprosjektet som Nordic Mining har drevet fram og kobberforekomsten som Nussir jobber med blir omtalt.
– Disse blir presentert med høydepunkter i utviklingen og ressursestimater, mens REE Minerals ikke engang blir nevnt i omtalen av Fensfeltet. Men vi har investert nesten 40 millioner kroner og gjort mer enn noen andre for å forstå ressursen. Ikke minst er det vi som har påvist en ressurs i rauhaugitt som inntil vi begynte kartleggingen, var totalt ukjent for omverdenen.
– NGU frasa seg beklageligvis en god mulighet til å informere det internasjonale gruvemiljøet om at Norge med vår ressurs kunne bidra til å redusere Kinas dominans for produksjon av REE-mineraler, legger han til, lett forarget.
Ingen statlig støtte
Breda-Ruud framhever at det er REE Minerals som, gjennom det danske konsulentselskapet 21st North, først påviste denne rauhaugitt-ressursen og som fikk skaffet nok privat kapital til å utvikle den videre.
– Det har vært noen meget arbeidskrevende år som vi nå endelig har stor tro på vil få en lykkelig utgang. Uten en eneste krone med statlig støtte er vi stolte over at vi har klart å påvise denne meget lovende REE-ressursen (GEO 06/2017: «Fensfeltet: En europeisk ressurs».
– Nå er vi klare til å sluttføre prosjektet vårt. Dette er selvsagt svært interessant for de lokale myndigheter i Telemark og Norge generelt. Det hadde derfor vært viktig for norsk mineralnæring om NGU hadde tatt seg tid til å sette seg inn i vårt prosjekt, avslutter Håkon Breda-Ruud.
Umoden ressurs
– På PDAC presenterte NGU en plakat med «important projects». Her har vi unnlatt å bruke termen «advanced projects», nettopp for å kunne inkludere Fensfeltet, sier Henrik Schiellerup, lagleder for mineralressurser ved Norges geologiske undersøkelse (NGU).
– Vi omtaler Fen som «kanskje Europas største REE-forekomst», og på plakaten nevner vi ingen av de selskapene som har rettigheter i området. Derimot gjør vi det klart at vi anser Fen som en svært viktig forekomst med fremtidig produksjonspotensial.
Etter NGUs oppfatning er ikke tallene fra REE Minerals gode nok til å sammenlignes med de ressurstallene som Nordic Mining og Nussir har presentert.
– REE Minerals beregninger av ressursen i Fensmyra har på ingen måte samme tyngde som det grundige arbeidet de to andre selskapene har lagt fram basert på svært grundige avgrensninger av forekomstene gjennom mange år.
Schiellerup framhever at begge disse prosjektene er «modne», og estimatene for begge prosjekter følger JORC-standarden.
– Tallene er basert på systematisk boring og data som er analysert og usikkerhetsvurdert i forhold til forskjellige rammebetingelser og grad av dokumentasjon. Vi har ikke tilsvarende tall fra Fensfeltet, og vi vurderer at REE Minerals’ tall ikke har en kvalitet som vi kan bruke for å flagge ressurspotensialet i Fen
– Det som gjør oss usikre er blant annet at selskapet sjonglerer med flere tall, så vi er i tvil om beregningsgrunnlaget deres, sier Henrik Schiellerup.

X