Mot slutten for Gruve 7Gruve 7 er leverandør til kullkraftverket i Longyearbyen. Foto: Halfdan Carstens

Mot slutten for Gruve 7

Regjeringen har besluttet at kullkraftverket i Longyearbyen skal fases ut. Det har konsekvenser for Gruve 7 innerst i Adventdalen.

Regjeringen har besluttet at kullkraftverket i Longyearbyen skal fases ut. Det har konsekvenser for Gruve 7 innerst i Adventdalen.

Kullkraftverket i Longyearbyen skal erstattes av en sikrere og mer miljøvennlig energiløsning. Dette innebærer en utfasing av kull som energiform [på Svalbard], skriver Store Norske.

Næringsminister Iselin Nybø bekrefter at det vil være naturlig å vurdere hvilke konsekvenser nedleggelsen vil ha for fremtidig drift i Gruve 7.

– Dagens beslutning peker mot en sannsynlig avslutning av Gruve 7. Gruven har i dag 39 ansatte, og bortfallet av disse arbeidsplassene kommer i tillegg til de som forsvinner i Svea og Lunckefjell om noen få år. Dette påvirker ikke bare våre ansatte, men vil ha ringvirkninger for hele Svalbard, sier Jan Morten Ertsaas, administrerende direktør i Store Norske.

Det er to viktige grunner til å vurdere alternative energiløsninger på Svalbard. For det første benytter dagens energisystem i Longyearbyen lokalt kull, der tilgjengeligheten framover er usikker. For det andre gjør Norges klimapolitiske forpliktelser det ønskelig å vurdere overgang til fornybar energi (regjeringen.no).

– Dette er en spesiell dag. Vi har vært forberedt på beskjeden om overgangen til ny energiløsning, og er kjent med hvilke konsekvenser det vil ha for Gruve 7. Likevel kjennes det vemodig. Nå er vi opptatt av å jobbe videre med de planene vi har for å sikre gode beslutningsprosesser og legge forholdene til rette for en avslutning av Gruve 7 som også ivaretar våre ansatte, sier Per Nilssen, sjef for Gruve 7.

Kullkraftverket i Longyearbyen ble bygget i 1982 og er designet for å kunne driftes fram til 2038. Forbruket av kull har ligget på under 30 000 tonn per år med CO2-utslipp i underkant av 80 000 tonn.

Gruve 7 ligger i Adventdalen ca. 1,5 mil sørøst for Longyearbyen. Gruven har vært i drift i over 50 år, og er den siste norske kullgruven som fortsatt er i drift. Kullet brukes til energi i Longyearbyen og industriell produksjon. Hovedformålet med driften av Gruve 7 er å sørge for kullforsyningen til Longyear Energiverk, som er det eneste norskeide kullkraftverket. Hvert år brukes ca. 30 000 tonn kull til å produsere strøm og varme til boliger, næringsbygg og virksomheter i Longyearbyen. Kullet fraktes fra gruven til kraftstasjonen emed lastebiler. Gruve 7 leverer også ca. 80 000 tonn kull til metallurgisk- og kjemisk industri i Europa. Kullet fra Gruve 7 har høy kvalitet og er etterspurt i markedet for produksjon av stål, papir og sement. Det brukes blant annet som ingrediens i støpeformer til metallindustrien. Kilde: snsk.no

 

 

X