Nye regler sikrer LNS-driftFoto: LNS

Nye regler sikrer LNS-drift

Kommuneoverlegen i Rana kommune har endret karantenereglene slik at Leonhard Nilsen & Sønner kan fortsette driften i Rana Gruber.

For en drøy uke siden gikk sjefen i Leonhard Nilsen & Sønner (LNS) Frode Nilsen ut og fortalte at karantenereglene i kommunen ikke tillot fortsatt drift for LNS i Rana Gruber med mulig konkurs som konsekvens.

Reglene gikk kort fortalt ut på at all arbeidskraft som kom utenfra Helgeland måtte i to ukers karantene før de kunne begynne å arbeide.

– Dette vedtaket medfører veldig store problemer for LNS i prosjektene vi har i Rana Gruber, sa Nilsen.

Selskapet sendte en søknad om dispensasjon til kommuneoverlegen i Rana kommune der de beskrev den fortvilte situasjonen og samtidig dokumenterte omfattende smittevernstiltak.

– Hvis LNS ikke overholder sine forpliktelser og våre milepæler, står hele LNS-konsernet i fare for konkurs, oppga selskapet i brevet.

I en sak i Rana Blad (krever abonnement), gjengitt på at.no, kommer det frem at kommuneoverlegen nå har gjort om på reglene, slik at 14 dagers karantene ikke gjelder for dem som reiser fra Nordland og Troms og Finnmark til Rana. Det gjelder i midlertid fortsatt for de som kommer fra Sør-Norge og utlandet.

– Nå får vi lov til å benytte arbeidsfolk fra hele Nord-Norge. Dermed holder vi driften vår i gang. Vi fryktet at vi måtte innstille vår virksomhet og permittere ansatte. Nå skal vi makte å drive tilnærmet som normalt, sier Nilsen til Rana Blad.

X