Nytt kart over kritiske mineralerKartet fra EU og EGS dekker hele Europa. Utsnittet viser at den norske berggrunnen har ressurser som er kritiske for Europa. Årsaken er et mangelfullt ressursgrunnlag for mineraler som har betydning for europeisk industri.

Nytt kart over kritiske mineraler

Et nytt kart over kritiske mineraler viser at Norges ressurser av kobolt, niob, fosfat, fluor, beryl og grafitt er interessante for Europa.

«Europas industri och ekonomi är beroende av en säker och god tillgång till många råvaror. Mot den bakgrunden utpekade EU-kommissionen år 2010 ett antal mineral och metaller som så kallade kritiska material», skriver sgu.se.
NGU har vært representert i komiteen med Tom Heldal, Jan Høst og Henrik Schiellerup, og hvor sistnevnte har vært med å lage kartet.
GEO 05/2014: «Ressursene er ujevnt fordelt»
I det tilhørende skrivet heter det at «The European Union aspires to reducing the import dependency of raw materials that are critical to Europe’s industries by improving access to raw materials within the EU and from other sources; promoting resource efficiency, including recycling; and advancing alternatives through substitution».
«In 2010, the European Commission identified 14 critical non energy non-agricultural raw materials. Criticality is based on both the scarcity of supply and the importance of the material to European industry. This list of 14 CRM was updated and increased to 20, in 2014.
The list comprises (in alphabetical order) antimony, beryllium, borates, chromium, cobalt, coking coal, fluorspar, gallium, germanium, graphite, indium, magnesite, magnesium, niobium, phosphate rock, platinum group metals, heavy rare earth elements, light rare earth elements, silicon metal and tungsten (mineraler der Norge har ressurser er uthevet).
Kritiske mineraler Norden redusert

X