Ønsker statlig investeringsfond Foto: Norsk Bergindustri

Ønsker statlig investeringsfond

Norsk Bergindustri forventer flere tiltak rettet mot mineralnæringen i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett. Et statlig investeringsfond og fremskynding av gruveprosjekter er blant disse.

– Når regjeringen idag fremlegger sitt forslag til revidert nasjonalbudsjett, krever Norsk Bergindustri målrettede tiltak som raskt kan omsettes i verdiskaping og sysselsetting, sier generalsekretær i Norsk Bergindustri Anita Hall i en pressemelding.

Blant tiltakene bransjeforeningen ønsker, er etableringen av et statlig investeringsfond rettet mot mineralnæringen.

LES OGSÅ: Vil ha statlig investeringsfond

Næringen krever tilførsel av kapital for å igangsette nye prosjekter, noe som er spesielt utfordrende i disse tider.

Norsk Bergindustri skriver at ordningen er tenkt innrettet mot selskap i oppstartsfasen, og vil bidra til å få fart på verdiskaping og arbeidsplasser i distriktene.

– Et slikt statlig fond kan opprettes på lik linje med hva vårt naboland Finland har gjort. Skal vi ha en fossilfri energihverdag i fremtiden, trenger vi mye mer av en rekke metaller og mineraler. For å etterkomme dette behovet er det ingen tvil om at vi behøver mer gruvedrift, sier Hall.

Hall har tidligere argumentert for fremskynding av gruveprosjekter som et tiltak som vil gi raske resultater (geo365.no: Robust bransje – for nå).

Hun viser til at en betydelig del av investeringer og drift vil bli lagt igjen i regionene i form av innkjøp, kompetanse, skatt og avgifter. Prosjektene bidrar derfor med betydelig lokal verdiskapning og sysselsetting (5-600 arbeidsplasser – mange lokalt) som igjen gir betydelige ringvirkninger i relaterte virksomheter.

Et tredje tiltak er styrking av asfaltbudsjettet. Statens vegvesen fikk et større kutt i asfaltbudsjettet for 2020, noe som ifølge en medlemsundersøkelse gjennomført av Norsk Bergindustri har medført markant mindre oppdrag, dårligere lønnsomhet og oppsigelser.

– Medlemmene i Norsk Bergindustri sørger for at vårt moderne samfunn kan fungere og utvikle seg videre, derfor er det svært viktig at regjeringen tilrettelegger for deres eksistens og utvikling, avslutter Anita Hall.

X