Over og ut for kullgruvene

Over og ut for kullgruvene

Driftshvilen i Svea Nord og Lunckefjell blir permanent, og hovedvirksomheten til Store Norske skal være Gruve 7.

Regjeringen foreslår å avvikle kulldriften i Svea Nord og Lunckefjell på Svalbard fra 2018 og starte opprydning i området. Dette går frem av statsbudsjettet for 2018.
De to gruvene ble lagt i driftshvile i 2016 («Driftshvile i tre år«)
Regjeringen foreslår å bevilge 141 millioner kroner til opprydning i 2018, og 43 millioner kroner til dekning av pensjonskostnader i selskapet. I tillegg fremmes det forslag om fullmakt til å forplikte staten for inntil 500 millioner kroner ut over budsjettåret for gjennomføring av miljøtiltak (opprydding) i Svea/Lunckefjell. Det er betydelig usikkerhet knyttet til anslaget på kostnadene for opprydding.
På mineralindustriens Høstmøte uttalte Store Norskes representant på torsdag at oppryddingen starter allerede i neste uke.
«Markedsutsiktene for kull er krevende. Det er ikke mulig å starte driften igjen uten å tilføre svært mye penger fra staten (1,05 mrd kroner), med stor risiko for tap», sier næringesmninister Monica Mæland.
I årets statsbudsjett gjør regjeringen også rede for sitt syn på den videre rollen for SNSK:
«Hovedvirksomheten til selskapet skal være drift av Gruve 7 i Longyearbyen, virksomheten skal utøves i samsvar med de overordnede målene i norsk svalbardpolitikk, og aktivitetene utover gruvedriften skal ikke utvides.»
– Styret hadde lagt frem en innstilling om videre drift, men dette var et alternativ dersom det ikke var mulig. Det er eiers privilegium, og beslutningen er gjort ut fra en økonomisk vurdering, markedsrisiko og kapitalbehov, sier adm. dir. Wenche Ravlo til E24.

 

X