Pinlig for Oslos miljøbyråd Skifer produsert i Kina. Foto: Halfdan Carstens

Pinlig for Oslos miljøbyråd

Utstillingsvinduet gikk fullstendig i knas da Oslos innbyggere fikk vite den hele og fulle sannheten om byens miljøprosjekt.

Det er langt mellom liv og lære i Oslo kommune.

Med miljøbyråd Lan Marie Berg i spissen skryter Oslo kommune av å ha innført «Norges første utslippsfrie anleggsplass». Det klarte den ved å bruke tolv millioner kroner til innkjøp av elektriske maskiner («Oslo importerer stein til prestisjefylte miljøgate-prosjekter», Aftenposten 17.12).

Men steinen kommer fra India og kan ikke kalles «korttransportert».

Bakgrunnen for Aftenpostens oppslag er en omfattende oppgradering av gater i Oslo med legging av naturstein (prisverdig i seg selv). Avisen viser samtidig til at kommunen bare i løpet av de siste fem årene har brukt stein fra Kina, India og Portugal i minst 20 forskjellige prosjekter.

Litt kunnskap er her på sin plass. Med utgangspunkt i rapporten Klimatrappen fra 2010 vet vi at bruk av naturstein importert fra Kina gir ti ganger så store utslipp av CO2 som bruk av norsk naturstein. Men for Oslo kommune, som senest i 2019 skrøt av å være europeisk miljøhovedstad, er pris tydeligvis viktigere enn CO2-utslipp. Med mindre det var nødvendig å importere billig stein for å ha nok penger på budsjettet til å kjøpe inn elektriske maskiner til tolv millioner kroner?

Byrådet for miljø og samferdsel i Oslo forklarer manglende bruk av korttransporterte råvarer at de «dessverre ikke fikk til norsk stein». En liten faktasjekk er på sin plass.

Alle som beveger seg utenfor Oslos asfaltjungel vet at det er nok stein i Norge, og det ble tydelig demonstrert da det nye nasjonalmuseet ble belagt med skifer fra Oppdal. Til sammen 23 000 m2 ble tatt ut og brukt på gulv og fasader. Thor-Anders Lundh Håkestad, daglig leder i Lundhs AS og styreleder i Norsk Bergindustri, uttalte også i fjor til NRK at råstofftilgangen er stor nok. Men, la han til, «vi ser litt for ofte at pris er en viktig og avgjørende faktor når det gjelder å velge importert stein framfor norsk stein».

Oslo byråds uttalelse om at «vi dessverre ikke fikk til norsk stein» er mildt sagt rar og fullstendig uforståelig. Vi tolker det som en direkte innrømmelse av at tanken ikke engang var tenkt. Vi ser altså et godt eksempel på en dårlig vurdering som er tuftet på manglende evne og vilje til å tenke helhetlig, samt at symbolverdier er viktigere enn gode resultater.

Et annet aspekt som også bør med i diskusjonen er i hvilken grad inderne og kineserne etterlever gode HMS-standarder. Torgeir Lingelem i Rocks of Norway, som har vært der og sett produksjonen med egne øyne, sier det er «hårreisende forhold». Vi har også selv observert produksjon av skifer i Kina og var slett ikke imponert over de lokale HMS-reglene.

Skiferproduksjon i Kina. Foto: Halfdan Carstens

Men – bare for å ha sagt det – det er ikke produksjonen som gir forskjell i CO2-utslipp. Det er den lange transporten som skaper forskjellen. Derav det positivt ladete uttrykket  «korttransportert».

GOD HELG

X